COST akcija MP1308: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE)

Datum početka projekta
15.04.2015.
Datum kraja projekta
14.04.2018.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Više informacija
http://to-be.spin.cnr.it/

Program sponzoriran COST uredom Europske znanstvene fondacije (European Science Foundation) promovira uspostavu mreže znanstvenika i znanstvenih institucija koja se bave istraživanjima tankih filmova oksida prijelaznih metala sa svrhom pronalaženja najboljih tehnoloških rješenja za primjenu ovih materijala u nanoelektonici, mikrosenzorima i pretvorbi energije.  

Članica Upravnog odbora COST akcije: Andrea Moguš-Milanković