Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva (LKČSKS) nastao je spajanjem Laboratorija za kemiju čvrstog stanja (LKČS) i Laboratorija za kemiju kompleksnih spojeva (LKKS). U LKČS-u se istražuju reakcije intermetalnih spojeva s vodikom kao ekološki prihvatljivim izvorom energije. U LKKS-u se istražuju organometalni kompleksni spojevi i anorganski biokonjugati u svrhu optimizacije katalize pri sintezi kiralnih farmacutika, kao i druge primjene u biomedicini.

Voditelj laboratorija

dr. sc. Srećko Kirin

+385 1 457 1367

Vesna Picak

Tel:+385-1-4561-175

Fax:+385-1-4680-098

E-mail:vesna@irb.hr

left right

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva (LKČSKS) nastao je 1. 1. 2009. godine spajanjem Laboratorija za kemiju čvrstog stanja (LKČS) i Laboratorija za kemiju kompleksnih spojeva (LKKS). Oba sastavna dijela današnjeg laboratorija nastala su u Odjelu za strukturnu i anorgansku kemiju, nedugo nakon osnivanja Instituta Ruđer Bošković.

Prva istraživanja u Laboratoriju za kemiju čvrstog stanja (LKČS) bila su orijentirana prema poluvodičkim materijalima, a nakon toga su slijedila intenzivnija istraživanja nuklearnih goriva. Trenutna istraživanja u ovoj grupi (projekt "Metalni hidridi u čistim energetskim sustavima") uglavnom su usmjerena na reakcije intermetalnih spojeva s vodikom ili kisikom. Ti se materijali mogu upotrijebiti kao katalizatori, spremnici vodika u ekološki prihvatljivim izvorima energije.  Članovi LKČS su: dr. sc. Antun Drašner, dr. sc. Nikola Biliškov, dr. sc. Goran Miletić, dr. sc. Andrea Knežević i Ivka Štefanić.

U Laboratoriju za kemiju kompleksnih spojeva (LKKS) od 1970-ih se intenzivno istražuje kemija i stereokemija kompleksnih spojeva prijelaznih metala. Posebno su se razvila istraživanja spojeva koji sadrže izravnu kemijsku vezu između metalnih atoma (heksanuklearni klasteri) i visokotemperaturni supravodiči na temelju kojih je laboratorij stekao i međunarodnu prepoznatljivost.  Trenutna istraživačka tema LKKS-a je razvoj kiralnih katalizatora prijelaznih metala s naglaskom na inspiraciju iz prirode. Koristi se struktura beta-okreta kao ključno obilježje kiralnih katalizatora koji oponašaju umjetne enzime s minimalnom, ali funkcionalnom kiralnom vanjskom koordinacijskom sferom. Ovi enzimi mogu naći primjenu u asimetričnoj sintezi međuprodukata lijekova proizvedenih u farmaceutskoj industriji. Članovi grupe LKKS su:  dr. sc. Srećko Kirin, dr. sc. Berislav Perić, dr. sc. Zoran Kokan i Ernest Sanders.

Andrea Knežević
dr. sc.

+385 1 456 0975
1337 1383

Antun Drašner

viši znanstveni suradnik
1483

Berislav Perić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1367
1897 1589

Goran Miletić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1301
1383 1274

Nikola Biliškov
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1084
1482
+385 91 7209759

Saša Opačak
mag. chem.

+385 1 456 1189
1296 1589

Srećko Kirin
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
voditelj laboratorija
+385 1 457 1367
1897 1589

Zoran Kokan
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1096
1296

Bioinspired asymmetric catalysis: backdoor induction of chirality using oxazoline based amino acid bioconjugates

Glavni istraživač / voditelj: Manish Kumar

NewFelPro dolazna stipendija (38/14), program Marie Curie FP7-People-2011-Cofund; (2014.-2016.); nositelj: dr. Manish Kumar, odgovorni znanstvenik / mentor: dr. sc. Srećko Kirin

više »
Functional metal complexes that bind to biomolecules

Functional metal complexes that bind to biomolecules

COST Action CM1105 (2012.-2016.); član Upravnog odbora: dr. sc. Srećko Kirin

više »

Katalitička i biološka svojstva metalnih kompleksa dušikovih liganada

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Program hrvatsko-slovenske bilateralne suradnje (2014.-2015.)

više »

Minimalni umjetni enzimi: Proširenje primjene "posredne indukcije" na nove supstrate i nove asimetrične reakcije

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Svrha ovog projekta je razvoj kiralnih katalizatora prijelaznih metala s posebnim naglaskom na inspiraciju iz prirode.

više »

Upotreba metalocenskih peptida kao molekulskih proba za brzi i visokoproduktivni probir lijekova za Alzheimerovu bolest

Glavni istraživač / voditelj: Srećko Kirin

Program hrvatsko-kineske bilateralne suradnje (2014.-2015.)

više »
Metalografska analiza

Metalografska analiza

Metalografska analiza na optičkom metalografskom visokotemperaturnom mikroskopu METALLUX II, LEITZ, čije je maksimalno povećanje 3200 x.

više »
Termička obrada materijala

Termička obrada materijala

Materijal u čvrstom stanju se termički tretira u cijevnim ili mufolnim pećima, u vakuumu, protočnoj ili stacionarnoj atmosferi plinova (H2, O2, N2, Ar, He, 5 % H2 u Ar), na temperaturama do 1500 ºC i tlakovima do 100 bara.

više »

TGA/DTA analiza

Snimanje uzoraka na termogravimetrijskom uređaju Shimadzu DTG-60H

više »

UV/VIS spektrofotometrija

Snimanje na UV/Vis-spektrofotometru VARIAN CARY 50

više »