TGA/DTA analiza

Kontakt osoba: dr. sc. Marijana Jurić

CJENIK (za snimanje jednog uzorka):
Za korisnike unutar IRB-a: 100 kn
Za korisnike u sustavu znanosti RH izvan IRB-a: 145 kn + PDV
Za korisnike izvan sustava znanosti RH: 850 kn + PDV