UV/VIS spektrofotometrija

Kontakt osoba: dr. sc. Marijana Jurić

CJENIK (za jedno snimanje):
Za korisnike unutar IRB-a: 50 kn
Za korisnike u sustavu znanosti RH izvan IRB-a: 75 kn + PDV
Za korisnike izvan sustava znanosti RH: 400 kn + PDV