Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Ekspertni tim Instituta „Ruđer Bošković“ nudi suradnju i uslugu nadzirane i kontrolirane priprave taložnog kalcijevog karbonata, specifičnih fizičko-kemijskih svojstava, semi-kontinuiranim ili šaržnim postupkom te ekspertne i/ili laboratorijske usluge razvoja novog proizvoda

Tržišna prilika

Taložni kalcijev karbonat (TKK) je univerzalno mineralno punilo i pigment. Primarno se koristi u proizvodnji papira, plastičnih masa, gume te u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, pri čemu su fizikalno kemijska svojstva proizvoda uvjetovana načinom primjene. TKK je proizvod s višestrukom dodatnom vrijednošću u odnosu na vapno i CO2 iz kojih se dobiva. Kako se u proizvodnji troši CO2, sama proizvodnja TKK je način smanjenja emisije CO2 za industriju vapna.

Opis postupka

Institut Ruđer Bošković nudi uslugu osmišljavanja, vođenja i regulacije procesa priprave taložnog kalcijevog karbonata korištenjem vapna i CO2 te razvoj i uvođenje tehnološkog procesa za potrebe naručitelja, kao i dugoročnu suradnju ekspertnog tima s naručiteljem.

Računalom vođeni kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila ima mogućnost kontrole niza procesnih parametara čijim se mijenjanjem pri proizvodnji kontroliraju fizičko-kemijska svojstva TKK-a (mineraloški sastav, raspodjela veličine kristala i njegova morfologija...) i tako dobiva proizvod specifičnih svojstava i namjene.

Ponuda usluge

Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje postojećeg znanja i iskustva u svezi postupka priprave taložnog kalcijevog karbonata ili usavršavanje i razvoj postojećeg višenamjenskog kemijskog reaktora, mogu se obratiti Institutu „Ruđer Bošković“. Također, nude se usluge ekspertize iz područja industrijske kristalizacije, razvoja metoda pročišćavanja industrijskih otpadnih voda i zaštite od neželjenog taloženja.