Analiza lipida plinskom kromatografijom

Analiza lipida plinskom kromatografijom

Varian 450-GC

Analiza lipida u biološkim uzorcima, uz sljedeće mogućnosti:

a) razdvajanje estera masnih kiselina (kapilarna kolona Stabilwax  (Crossbond Carbowax polyethylene glycol; 60 m× 0.25 mm)

b) razdvajanje estera masnih kiselina i pripadajućih geometrijskih izomera (kapilarna kolona  Rtx-2330 (90% biscyanopropyl /10% phenylcyanopropyl polysiloxane; 105 m × 0.25 mm).

Kontakt osobe:

Branka Mihaljević

Branka Mihaljević, dr.sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 1071
Ivana Tartaro Bujak

Ivana Tartaro Bujak, dr.sc.

znanstvena novakinja / poslijedoktorandica

Smještaj instrumenata:

Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju

II.ciklotronsko krilo, soba 22