Odnosi struktura-svojstvo modificiranih polimernih materijala

Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982904-2955

Odnos struktura-svojstvo modificiranih polimernih materijala (kompozita i mješavina) dobivenih modificiranjem plastomera: polipropilena, poliuretana, poli(etilen-oksida), samo je djelomice poznat. Pri modificiranju se mogu koristiti brojna punila i elastomeri, kao i različite kemijske i fizikalne metode, kao što su kompatibilizacija i posebice ionizirajuće zračenje. Dobivene spoznaje i naši prethodni rezultati naglašavaju važnost pravilnog odabira konstituenata i načina priprave i modificiranja, uključujući uvjete, jer utječu na interakcije među fazama, strukturu, faznu morfologiju, a svi zajedno određuju konačna svojstva polimernih kompozita. Naš je temeljni cilj dobiti što potpuniju sliku odnosa struktura-svojstvo modificiranih polimera, polimernih kompozita i mješavina. Da bi se razjasnio utjecaj pojedine komponente, odnose struktura-svojstvo ternarnih kompozita treba usporediti s onim sastavnih binarnih polimer/punilo kompozita i polimer/elastomer mješavina, te čistih komponenti. Kako bi se poboljšala svojstva modificiranih polimera, osobito ona što se pogoršavaju uvođenjem punila (udarna žilavost), treba se polimernom kompozitu dodati elastomer kao modifikator žilavosti i kompatibilizator. Pri modificiranju ionizirajućim zračenjem čistih komponenata, polimernih mješavina i kompozita treba pronaći uvjete u kojima ne dolazi do degradacije. Istraživanje utjecaja strukturnih prijelaza, kao što su prijelazi tekuće-tekuće dokazani u nezasićenim poliesterskim smolama, na proces i rezultat modificiranja proširit će se na planirane polimerne sustave. Nastavit će se i studij strukture (poli)funkcionalnih polimera, alternirajućih kopolimera i polimernih površinski aktivnih tvari. Očekuju se nove znanstvene spoznaje te optimizacija primjenskih svojstava ispitivanih materijala koja su značajna za građevinsku, automobilsku, farmaceutsku i elektroindustriju. Rezultati će biti objavljeni u vodećim znanstvenim časopisima i pojačat će znanstveno-stručnu osposobljenost istraživačke grupe za sve traženiju ekspertnu podršku proizvođačima, prerađivačima i korisnicima polimernih materijala u Hrvatskoj.

Glavni istraživač / voditelj
Irina Pucić

Irina Pucić, dr. sc.

viša znastvena suradnica +385 1 456 1166

Ostali suradnici

Tanja Jurkin (znanstvena novakinja)

Irina Pucić (viša znanstvena suradnica)

Anđela Pustak (znanstvena novakinja)

Branko Štefulj (VKV radnik)

Silvano Štoković (viši tehničar)