Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

 

Picture1

Oksidacijski stres, kao i starenje i razna bolesna stanja uključujući rak, su prirodni procesi koji izazivaju nastajanje slobodnih radikala i njihovih reakcija u biološkim sustavima. Slobodni radikali prepoznati su kao sudionici u mnogim biološki važnim procesima.

Jednostavnim spektrofotometrijskim metodama moguće je odrediti stupanj oksidacijskog stresa

  • kvantitativnim mjerenjem hidroperoksida lipida(ekstrahirani iz krvne plazme, tkiva ili stanica) spektrofotometrijskom feritiocijanatnom metodom;
  • određivanjem malondialdehidaTBA testom.

Spektrofotometrijskom metodom po Brand-Williamsu možemo odreditiantioksidacijski potencijal nepoznatih spojeva.

Kinetika:Studiranje reakcijskih mehanizama stopped-flow tehnikom na milisekundnoj odnosno sekundnoj vremenskoj skali u termostatiranim uvjetima (Rx 2000 Rapid Mixing Stoped Flow Accessory, Applied Photophysics).

Kontakt:

Ivana Tartaro Bujak

Ivana Tartaro Bujak, dr.sc.

znanstvena novakinja / poslijedoktorandica
Branka Mihaljević

Branka Mihaljević, dr.sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 1071