Spektrofotometrijske analize

Spektrofotometrijske analize

Varian UV/VIS spektrofotometar Cary 4000

1. Kvantitativno određivanje hidroperoksida lipida iz namirnica spektrofotometrijskom feritiocijanatnom metodom: aspekti oksidacije i kvarenja namirnica;

2. Određivanje iona Fe2+ i Fe3+ u otopinama spojeva željeza;

3. Određivanje ukupnih fosfata u vodama: aspekti praćenja kvalitete voda.

4. Mjerenje kinetike i studiranje reakcijskih mehanizama stopped-flow tehnikom na milisekundnoj odnosno sekundnoj vremenskoj skali u termostatiranim uvjetima (Rx 2000 Rapid Mixing Stoped Flow Accessory, Applied Photophysics).

Kontakt osobe:

Branka Mihaljević

Branka Mihaljević, dr.sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 1071
Ivana Tartaro Bujak

Ivana Tartaro Bujak, dr.sc.

znanstvena novakinja / poslijedoktorandica