Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Panoramski uređaj za ozračivanje gama zrakama 60Co

Nudimo slijedeće usluge ozračivanja na panoramskom uređaju s 60Co izvorom gama zračenja:

1. Sterilizacija medicinskog pribora za jednokratnu upotrebu

 • pribor koji dolazi u izravan dodir s pacijentima: endoproteze, skalpeli, lancete, injekcijske igle, injekcijske štrcaljke, aspiratori, kateteri, aplikatori za brahiterapiju, folije za opekotine, štipaljke za pupkovinu, brisevi, rukavice,vrećice, posteljina, ogrtači;
 • pribor koji ne dolazi u izravan dodir s pacijentima: laboratorijsko posuđe (petri zdjelice, posude za uzorkovanje, rezervoari,  vrećice, pipete), prekrivači, maske;

2. Sterilizacija i pasterizacija farmaceutskih sirovina, ekscipijenata, gotovih proizvoda i ambalaže te srodnih proizvoda

 • antibiotici u praškastom stanju, tvrde želatinske kapsule, mazila, kapaljke za očne kapi, laktoza, celuloza, škrob, biljni ekstrakti, tube, aplikatori;

 3. Pasterizacija kozmetičkih i srodnih materijala, sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže

 • pigmenti, abrazivi, šamponi, mazila, maramice, raspršivači, tube, aplikatori;

 4. Mikrobiološka dekontaminacija i pasterizacija namirnica, sirovina i ambalaže

 • sušeno čajno bilje, sušeno začinsko i aromatično bilje (crvena paprika, papr, sušeni luk, češnjak, origano itd.)
 • jaja u prahu, smrznuta jaja i proizvodi od jaja
 • plodovi (orašasti (orah, lješnjak), mak, riža, sezam itd)
 • sušeno voće i povrće
 • biljni ekstrakti
 • hrana za životinje
 • kozmetički proizvodi i toaletni proizvodi
 • pakiranja (čepovi, zatvarači)
 • hortikulturni supstrati

 5. Dekontaminacija i dezinsekcija predmeta kulturne i umjetničke baštine od drva, papira, kože, tekstila, slame

 • skulpture, namještaj, slike, okviri, muzički instrumenti, uporabni predmeti, odjeća, obuća, dokumenti, knjige

 

Načini konzerviranja ionizirajućim zračenjem određeni su posebnim pravilnikom: Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračennju (NN 38/2008), a također i odgovarajućom legislativom Europske unije (CELEX 31999L0002 & CELEX 31999L0003)

Panoramski uređaj za ozračivanje smješten je u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju, CK-II, podrum. 

Kontakt:

Branka Mihaljević

Branka Mihaljević, dr.sc.

viša znanstvena suradnica +385 1 456 1071