LSNM

Laboratorij za sintezu novih materijala

Suradnici Laboratorija za sintezu novih materijala usmjerili su svoje istraživačke djelatnosti na metalne okside, oksidna stakla i zeolite.

Josip Bronić

Voditelj laboratorija

dr. sc. Josip Bronić

+385 1 456 0991
Fax: +385 146 80 098
left right
ISTRAŽIVANJA

Sistematsko istraživanje metalnih oksida počelo je prije trideset godina tijekom rada na obilježavanju koloidnih čestica metalnih hidroksida i oksida s kratkoživućim radioizotopima za primjenu u nuklearnoj medicini. Težište sadašnjih istraživanja je na magnetskim oksidima i općenito na oksidnim keramikama. Istražuju se također mehanizmi nastajanja i svojstva različitih metalnih oksida; između ostalog to su ZrO2, HfO2, SnO2, TiO2, WO3, Rh2O3, V2O5 i Nb2O5. Poseban naglasak je na istraživanju nanočestica oksida za različite promjene u naprednim tehnologijama. Rezultati istraživanja mikrostrukture oksidnih stakala i staklokeramika omogućuju dizajniranje tih materijala s točno određenim kemijskim i fizikalnim svojstvima.
Istraživanje utjecaja mikrostrukturnih elemenata prekursora na procese kristalizacije raznih mikroporoznih materijala (zeolita) provođeno je praćenjem više kinetičkih parametara. Karakterizacija dobivenih, kao i polaznih materijala vršena je mnogim eksperimentalnim i teorijskim metodama i tehnikama. Pored osnovnih mehanizama nukleacije i rasta kristala zeolite (priređivanje kristala željenog oblika i veličine), istraživana je i njihova specifična uporaba u agrikulturi i zaštiti okoliša.

OPREMA

Laboratorij raspolaže s nekoliko instrumentalnih tehnika za karakterizaciju materijala:

Pretražni elektronski mikroskop FE-SEM Jeol 7000

Rentgenski Difraktometar ItalStructures APD2000

Mössbauerov spektrometar Wissel

FT-IR Spektrometar PerkinElmer System 2000

Mastersizer

Ana Palčić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1184
1503

Andreas Puškarić
dipl.ing.

+385 1 456 1103
1310

Josip Bronić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0991
1748

Lidija Androš Dubraja
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1184
1503

Mira Ristić
dr.sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
+385 1 468 0107
1484 1294

Sanja Bosnar
dr.sc.

znanstveni suradnik
1392

Stjepko Krehula
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
1756

Svetozar Musić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1094
1294

Tatjana Antonić Jelić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0236
1390

Željka Petrović
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
1756
Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala visokorezolucijskim pretražnim elektronskim mikroskopom (FE-SEM, model JEOL JSM-7000F) te simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja (EDS).

više »
Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika (difraktograma) praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 proizvođača ItalStructures (Novara, Italija). Iz difraktograma se može odrediti fazni sastav, kristalna strukture te veličine kristala.

više »
Snimanje infracrvenih spektara

Snimanje infracrvenih spektara

Snimanje spektara praškastih anorganskih i organskih spojeva u srednjem i dalekom infracrvenom području u transmisijskoj geometriji.

više »