Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima

Nastajanje i svojstva 1D α-Fe2O3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima
Datum početka projekta
15.03.2017.
Datum kraja projekta
14.03.2021.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
770.000,00 Kn HRK

U zadnje vrijeme 1D (jednodimenzijski) željezovi oksidi su predmet brojnih fundamentalnih istraživanja kojima se žele polučiti nova saznanja o kemijskim i fizičkim svojstvima tih materijala te na temelju toga predložiti primjene u različitim tehnologijama, posebno u naprednim. Pri tome je važno uspostaviti odnose između vrste i uvjeta kemijske sinteze te svojstava istraživanog materijala kao što su morfologija i veličina čestica s promjenama u strukturnim, magnetskim i optičkim svojstvima. Cilj predloženih istraživanja je polučiti nova saznanja o kinetici, faznoj transformaciji i mehanizmu nastajanja 1 D a-Fe2O3. Kontroliranim dopiranjem odabranim metalnim ionima, nastojat će se poboljšati optička, magnetska i katalitička svojstva 1D a-Fe2O3. Istraživat će se nanostrukture u području od finih anizotropnih nanočestica do nekoliko stotina mikrometara dugih nanovlakana. Budući da formiranje specifičnih nanostruktura ovisi o brojnim eksperimentalnim parametrima, posebna pažnja će se posvetiti praćenju kinetika te faznim transformacijama tijekom nastajanja nanostruktura α-Fe2O3 upotrebom sofisticiranih strukturnih, mikroskopskih i spektroskopskih instrumentalnih tehnika. Za ostvarenje postavljenih ciljeva predlažu se sljedeća istraživanja: (I) praćenje kinetike i fazne transformacije nastajanja nedopiranih i dopiranih 1D α-Fe2O3 nanostruktura iz koncentriranih ili djelomično neutraliziranih otopina FeCl3, (II) razvoj novih sintetčkih postupaka dobivanja vrlo dugih nedopiranih i dopiranih nanovlakana α-Fe2O3 metodom elektroispredanja i (III) testiranje fotokatalitičke aktivnosti sintetiziranih 1D nanostruktura α-Fe2O3. Osim stjecanja novih temeljnih znanja o 1D nanstrukturiranim materijalima, priredit će se i materijali točno definiranih fizičko-kemijskih svojstava.

Glavni istraživač / voditelj
Mira Ristić

Mira Ristić, dr.sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju +385 1 468 0107

Ostali suradnici

Stjepko Krehula, Željka Petrović, Marijan Marcijuš, Svetozar Musić, Ivana Opačak (PMF Split)