Snimanje infracrvenih spektara

KARAKTERISTIKE

GEOMETRIJA: Transmisijska
MATRICA: KBr
RADNO PODRUČJE:  7800-100 cm-1
REZOLUCIJA:  1 cm-1  

 
 
 
 
UREĐAJ

IZVOR: Naponski stabilizirana, zrakom hlađena žičana zavojnica radne temperature od oko 1350 K.  
MICHELSONOV INTERFEROMETAR: Jednosnopni s obrtnim dvosmjernim skenom i nepomičnim KBr razdvajačem snopa.
DETEKTOR: DTGS (deuterirani triglicin sulfat) piroelektrični detektor s prozorom od cezijevog jodida (srednje IR područje) ili polietilena (daleko IR područje).  
KALIBRACIJA: Referentna valna duljina dobivena je pomoću helij-neonovog (HeNe) lasera valne duljine 632,99 nm.  

Cjenik korištenja

Za korisnike s IRB-a   30,00 kn
Za korisnike u sustavu znanosti RH, ali izvan IRB-a   50,00 kn + PDV
Za korisnike izvan sustava znanosti RH   300,00 kn + PDV

Interpretacija snimljenih spektara nije uključena u navedenu cijenu.

Kontakt
Mira Ristić

Mira Ristić, dr.sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju +385 1 468 0107

 

Josip Bronić

Josip Bronić, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 456 0991