Studij utjecaja svojstava alumosilikatnih prekursora na njihove transformacije

Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Glavni istraživač / voditelj
Josip Bronić

Josip Bronić, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 456 0991