Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja

Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982522-2455
Više informacija
CROSBI stranica projekta

Sažetak

 

Stresom izazvani poremećaji (akutni stresni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj), ovisnosti (alkoholizam), agresivno/suicidalno ponašanje, poremećaji hranjenja i deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj su česti, multifaktorijalni i poligenski psihijatrijski poremećaji. Oni izazivaju značajnu patnju bolesnika i njihovih obitelji i opterećuju troškovima cijelo društvo. Molekularna podloga tih poremećaja uključuje promjene neurotransmitorskih (prvenstveno serotonina - 5-HT, noradrenalina, dopamina) i neuroendokrinih sustava i funkcionalne polimorfizme gena koji kontroliraju aktivnost pripadajućih proteina.

 

Ciljevi ovog istraživanja su:

  • odrediti biološke (5-HT i monoaminooskidaza - MAO, dopamin-beta hidroksilaza - DBH, katehol-o-metil transferaza (COMT), kortizol) i genetske (MAO-A, MAO-B, DBH, COMT, živčani čimbenik iz mozga  -BDNF, prijenosnike i receptore za 5-HT, dopamin i noradrenalin) pokazatelje u razvoju i liječenju psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja, ovisnosti, poremećaja ponašanja i komorbidnih kognitivnih poremećaja, te istražiti povezanosti tih čimbenika s pojavom bolesti, suicidalnim/agresivnim ponašanjem i odgovorom na liječenje.

 

Pretpostavka je da su biološki i genetski pokazatelji promijenjeni u tim poremećajima, i da mogu pomoći pri boljem utvrđivanju podtipa bolesti, odgovora na liječenje, suicidalnog/agresivnog ponašanja, i prepoznavanju osoba koje će razviti određeni poremećaj nakon izlaganja psihotraumi.

 

Očekujemo da će rezultati pridonijeti boljem poznavanju nastanka i liječenja, objasniti multiple interakcije između pojedinih bioloških sustava i gena u psihijatrijskim i stresom izazvanim poremećajima,  te poboljšati razumijevanje njihove biološke i genetske podloge.

 

Biološki pokazatelji u krvi bolesnih i zdravih osoba odredit će se pomoću fluorimetrijske, fotometrijske i kemoluminiscentne metode, a genski polimorfizmi utvrdit će se metodama molekularne genetike (PCR, real time-PCR i RFLP).

Dijagnoze će se postaviti primjenom Strukturiranog kliničkog intervjua prema DSM-IV kriterijima, te pomoću kliničkih procjenskih  skala. Rezultate ćemo provjeriti ako naši pokazatelji, određeni «na slijepo» tj. bez uvida u dijagnozu, potvrde podtip bolesti, određeno ponašanje ili terapijski odgovor.

Važnost istraživanja jest u njegovoj kliničkoj primjeni: biološki i genetski pokazatelji mogu predvidjeti terapijski odgovor, tip bolesti, razvitak poremećaja nakon izlaganja psihotraumi, ili otkriti suicidalno ili agresivno ponašanje.

Glavni istraživač / voditelj

Nela Pivac, dr sc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, izvanredni profesor

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; izvanredni rofesor +385 1 457 1207
nema

Ostali suradnici

dr.sc. Dorotea Mück-Šeler, znanstvena savjetnica

dipl.ing Gordana Nedić

dipl.ing Matea Nikolac

prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

dr.sc. Korona Nenadić-Šviglin

Najnoviji radovi ZMM-a