Molekularna dijagnostika bakterijskih i viralnih infekcija

  1. Dokazivanje prisustva i genotipa papilomavirusa čovjeka (HPV) u sluznici anogenitalnog trakta, orofaringealnog trakta ili sa kože.
  2. Dokazivanje prisustva Herpes virusa čovijeka tip 1 i 2 (HSV)
  3. Dokazivanje prisustva Citomegalovirusa (CMV)
  4. Dokazivanje prisustva Epstein-Barr virusa (EBV)
  5. Dokazivanje prisustva bakterije Chlamidyia trachomatis
  6. Dokazivanje prisustva bakterije Mycoplasma hominis
  7. Dokazivanje prisustva bakterije Ureaplasma urealyticum

Materijal: biopsije, eksudati ili obrisci vrata maternice, vagine, vulve, penisa, usne šupljine ili kože.

Metoda: Lančana reakcija polimeraze (PCR)

Najnoviji radovi ZMM-a