Lipidi, slobodni radikali i njihovi glasnici u integrativnoj onkologiji

Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

U dosadašnjem smo istraživanju bili među prvim znanstvenicima u svijetu koji su opisali produkt lipidne peroksidacije 4-hidroksinonenal (HNE) kao drugi glasnik slobodnih radikala koji ne mora biti nužno toksičan već djeluje i kao čimbenik regulacije rasta stanica; proliferacije, diferencijacije i apoptoze. Naša su istraživanja tako doprinijela promijeni poimanja biomedicinskog značaja HNEa i srodnih aldehida, a time i lipidne peroksidacije, odnosno oksidacijskog stresa. Danas je HNE prepoznat i kao atraktivna signalna molekula i dominantan bioaktivni biljeg oksidacijskog stresa. Stoga izučavanje pojavnosti lipidne peroksidacije u tumorima, a pogotovo uloga HNEa i srodnih produkata lipidne peroksidacije u nadzoru rasta tumora ne donosi samo bitne nove spoznaje o biologiji tumora nego i o novim mogućnostima dijagnostike i terapije tumora. Sukladno s time, krajnji je cilj našeg projekta definiranje paramatera integrativne terapije tumora induciranom i nadziranom lipidnom peroksidacijom. U suradnji s kolegama u zemlji i u inozemstvu, želimo dalje osnažiti postojeće suradnje i razvijati specifične metode i modele koji će u okviru integrativne molekulske biomedicine izučavati: 1) mehanizme kojima masne kiseline sudjeluju u regulaciji rasta stanica (lipidomika) u odnosu na 2) prijenos staničnih signala produktima lipidne peroksidacije (HNE), 3) post-translacijsku modifikaciju proteina produktima lipidne peroksidacije (HNE), 4) mogućnosti detekcije lipidne peroksidacije radi bolje dijagnostike tumorske bolesti, te 5) modulaciju oksidacijskog stresa i lipidne peroksidacije radi bolje terapije malignoma. Ispunjenje ovih zadaća projekta je realno budući da će u radu sudjelovati interdisciplinarni tim medicinara koji se bave pretežito temeljenim medicinskim istraživanjima i kliničara, biokemičara, biologa i biotehnologa iz nekoliko laboratorija IRBa i suradnih ustanova u zemlji (17 istraživača) i iz inozemstva (9 voditelja istraživačkih skupina, pretežito iz nove COST Akcije B35 koju ćemo ko-ordinirati). Vjerujemo da ćemo po dovršetku projekta, dobivenim rezultatima i razvojem karijere istraživača na projektu stvoriti preduvjete za daljnja ciljana temeljna, ali i primijenjena i razvojna istraživanja.

Glavni istraživač / voditelj

Najnoviji radovi ZMM-a