Molekularna genetika i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora

Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982464-2508

Karcinom debelog crijeva jedan je od najčešćih zloćudnih tumora i drugi po redu uzrok smrti od raka u razvijenim zemljama. Većina karcinoma debelog crijeva posljedica je stupnjevitog procesa tijekom kojeg iz dobroćudnog adenoma kao posljedica naslijeđenih i/ili stečenih mutacija nastaje zloćudni invazivni tumor. Najbolje definirani nasljedni sindromi su obiteljska adenomatozna polipoza (FAP) i nasljedni nepolipozni karcinom debelog crijeva (HNPCC). FAP je autosomno dominantno nasljedno oboljenje koje se javlja kao posljedica nasljedne mutacije u tumor supresorskom genu APC. U novije vrijeme opisana je i autosomno recesivno nasljedna polipoza čovjeka koja se javlja kap posljedica nasljednih mutacija u genu MYH. Genetska podloga sindroma HNPCC je nasljedna mutacija u jednom od gena za popravak krivo sparenih baza u DNA. Stvaranje novih krvnih žila u tumoru neophodno je za rast tumora iznad veličine pri kojoj difuzija hranjivih tvari postaje ograničavajući čimbenik. Prijelaz iz prevaskularne u vaskularnu fazu, do kojeg dolazi zbog neravnoteže stimulativnih i inhibitornih čimbenika, ključni je događaj za napredovanje i metastaziranje tumora. Podaci dobiveni analizom genoma pojedinca mogli bi omogućiti precizniji odabir terapije kako bi se postigao što bolji učinak liječenja uz što manje nepoželjnih i toksičnih nuspojava. Kako bi farmakogenetika ušla u svakodnevnu praksu potrebno je provesti prospektivna farmakogenetska testiranja kojima bi se ispitala povezanost pojedinih genskih lokusa s odgovorom na terapiju u ispitivanoj populaciji. Cilj ovog istraživanja je ispitati nasljedne i sporadične genetske promjene u gastrointestinalnim tumorima radi boljeg razumijevanja mehanizama njihovog nastanka i napredovanja. Rezultati ovog istraživanja naći će također direktnu primjenu u dijagnostici i praćenju oboljelih od nasljednih oblika gastrointestinalnih tumora. Neravnoteža pro- i anti-angiogenetskih čimbenika dovodi do pokretanja procesa stvaranja novih krvnih žila u tumoru. U našem istraživanju fokusirati ćemo se na neke od ovih čimbenika s ciljem produbljivanja spoznaja o njihovoj ulozi u procesu neoangiogeneze u gastroinestinalnim tumorima. Cilj ovog istraživanja je uspostaviti prospektivnu farmakogenetičku studiju kojom bi se ispitala korelacija između poznatih polimorfnih biljega i terapije gastrointestinalnih karcinoma. Ovi rezultati bi u konačnici trebali doprinjeti učinkovitosti terapije gastrointestinalnih tumora.

Glavni istraživač / voditelj

Sanja Kapitanović, dr.sc., dr.med.

znanstvena savjetnica +385 1 456 1108

Ostali suradnici

Dipl. ing. Tina Catela Ivković

Dr.sc. Tamara Čačev

Dr.sc. Marija Gamulin

Dr.sc. Mladen Jokić

Dr.sc. Šimun Križanac

Mr.sc. Senka Radošević

Dr.sc. Maja Sirotković-Skerlev

Najnoviji radovi ZMM-a