Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Misija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju je održati i unaprijediti postojeću visoku razinu znanstvenih istraživanja na izabranim suvremenim temama organske kemije i biokemije, promovirati i intenzivirati međunarodnu suradnju u navedenim područjima, te aktivno doprinijeti razvoju visokog obrazovanja iz organske kemije i biokemije na Sveučilištima u Hrvatskoj.

Davor Margetić

Predstojnik

dr. sc. Davor Margetić

+385 1 468 0197

Tajništvo

Lidija Perić

tel. +385 1 480 195
fax. +385 1 4680 195
e-mail: lperic@irb.hr, Lidija.Peric@irb.hr

left right

Istraživanja u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju (OKB) pokrivaju široki raspon suvremenih tema u eksperimentalnoj i teorijskoj organskoj kemiji i biokemiji: razvoj novih sintetskih metoda i njihova primjena u pripravi novih organskih spojeva i materijala, eksperimentalne i računalne studije svojstava molekula i reakcijskih mehanizama te istraživanja u području medicinske kemije.

U zadnjih nekoliko godina značajno smo doprinijeli visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Znanstvenici Zavoda za OKB vode preko 30 kolegija na diplomskim i doktorskim studijima na Sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Dubrovniku.

Mnogi znanstvenici Zavoda za OKB su članovi europskih znanstvenih organizacija i tijela poput ESF, COST, EuCheMS i članovi ili predsjednici u nacionalnim povjerenstvima, odborima i radnim skupinama. Neki od njih su bili članovi Organizacijskih odbora međunarodnih simpozija (ESOC, ESOR) te COST i FP-6 radionica.

Godine 2005., na temelju EU patentne prijave “Potential anticancer drugs”, iz Laboratorija za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju, osnovana je spin-off tvrtka „BioZyne“, a 2006. iz Laboratorija za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, osnovana je spin-off tvrtka „CHIRALLICA“. Za rad na kiralnim stacionarnim fazama i kiralnoj separaciji te proizvodnji kiralnih HPLC-kolona tvrtka je dobila certifikat ISO 9001.

Cilj istraživanja koja se provode u  Laboratoriju za biomimetičku kemiju (LBK) je oponašanje spojeva i procesa koje nalazimo u prirodi.

više »

Grupa se bavi dizajnom i sintezom novih malih molekula koje pokazuju aktivnost prema DNA/RNA, te određivanjem afiniteta i načina vezanja malih molekula na DNA/RNA.

više »

Suradnici laboratorija bave se istraživanjima strukture, svojstava i aktivnosti organskih i organometaloidnih spojeva primjenjujući temeljne principe fizikalno-organske kemije. Istraživanja obuhvaćaju sintezu modelnih spojeva, studij reakcijskih mehanizama te istraživanje molekulske i elektronske strukture spektroskopskim i kvantnokemijskim metodama. U pripravi spojeva se uz klasične metode sinteze, koriste i visokotlačne i mikrovalne tehnike.

više »

Laboratorij za sintetsku organsku kemiju nastavlja s tradicijom prijašnjeg Laboratorija za sintetsku i fizikalno-organsku kemiju s interesom u području kemije kavezastih molekula. Trenutno je područje istraživanja u laboratoriju usmjereno u tri glavna pravca:

  • fotokemijski reakcijski mehanizmi i supramolekulska kontrola fotokemijske reaktivnosti 
  • sinteza molekula gostiju i domaćina za različite supramolekulske sustave i primjene
  • sinteza biološki aktivnih molekula

Pokrivajući različite sintetske, analitičke i spektroskopske tehnike na supstratima koji uključuju policikličke molekule, heterocikle i peptide, znanstvene aktivnosti u laboratoriju idealne su za izobrazbu mladih znanstvenika, doktoranada i poslijedoktoranada te laboratorij nudi mogućnost izrade završnih magistarskih i doktorskih disertacija.

LSOK - Istraživanja

više »

Istraživačke aktivnosti LSK laboratorija za čistu i primijenjenu supramolekularnu kemiju uglavnom su usmjerena na supramolekularnu kemiju, samoorganizacije organo- i hidro- gelatora male molekulske težine. 

više »

Akmaral Kussayeva

+385 1 456 1008
1208

Andreja Jakas
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0103
1284 1276

Andreja Lesac
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
Voditelj laboratorija
1628

Ante Pupačić

+385 1 456 1008
1208

Antonela Šimunić

+385 1 456 1002
1202

Antonija Tomić
dr. sc.

Znanstveni novak/asistent
+385 1 457 1251
1265

Bara Baborsky

+385 1 468 0195
1433

Biserka Žinić
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1066
1466
099 309 3322

Darko Kontrec
doktor znanosti

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029
1628 1626

Davor Margetić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197
1488

Davorka Pevec Rak

+385 1 456 1066
1466

Dijana Saftić
dr. sc.

Poslijedoktorand, Viši asistent
+385 1 456 1066
1466

Ema Horak
dr. sc.

poslijedoktorand
1707
+385 98 1741528

Enidija Lukša

viši tehničar
1465

Ivana Antol
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208

Ivanka Jerić
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 0980
1740 1276

Ivo Crnolatac
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1326
1537

Ivo Piantanida
dr. sc.

znanstveni savjetnik
voditelj laboratorija
+385 1 457 1326
1537

Jasna Alić
mag.ing.cheming.

Asistent
+385 1 456 1165
1465

Josipa Matić
dr. sc.

Poslijedoktorand
+385 1 456 1061
1261

Josipa Suć Sajko
dr.sc.

stručni suradnik
+385 1 456 0998
1276

Kata Majerski
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 468 0196
1465 1474

Katarina Vazdar
dr.sc

Viši asistent
+385 1 456 1157
1357

Leo Frkanec
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik / redoviti profesor
Voditelj laboratorija
+385 1 468 0217
1360
+385 91 735 7706

Leo Mandić

Asistent
1341 1385

Lidija Brkljačić
dipl.ing.

stručni suradnik
+385 1 457 1321
1865 1276

Lidija Perić

+385 1 468 0195
1433

Lidija Varga-Defterdarović
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1290
1284 1746

Lidija-Marija Tumir
dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 457 1220
1775

Maja Majerić Elenkov
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0965
1629 1627

Marija Alešković
dr. sc.

znanstvena suradnica
1465 1341

Marijana Radić Stojković
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1220
1775

Marin Roje
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029
1628 1626
+385 99 2492 731

Marina Grabar Branilović
dr. sc.

znanstveni novak
+385 1 456 1025
1335

Marina Šekutor
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0196
1474

Mario Vazdar
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
voditelj laboratorija
+385 1 457 1382
1919

Marko Tomin
mag. chem.

Asistent
+385 1 456 1025
1335

Mateja Đud
mag. appl. chem.

+385 1 456 1008
1208

Matija Gredičak
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0998
1276

Mihaela Matovina
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1223
1292 1205

Milica Perc

viši tehničar
+385 1 468 0103
1284

Mirjana Maksić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197
1488 1208

Mladen Žinić
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0217
1360

Nataša Šijaković Vujičić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1061
1261

Nena Radić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0951
1389

Nikola Basarić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1141
1341 1465

Petra Radošević

+385 1 456 1061
1261

Renata Kobetić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1220
1775 1523

Robert Vianello
dr. sc.

znanstveni savjetnik
voditelj laboratorija
+385 1 456 1117
1707
+385 91 2547100

Sanja Tomić
Prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1251
1265

Tomislav Portada
doc. dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210
1306

Trpimir Ivšić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1029
1629 1627

Vjekoslav Štrukil
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208

Zoran Džolić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210
1306

Zoran Glasovac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208 1657

Željka Ban
dr.sc.

viša asistentica
+385 1 456 1066
1466

B) HAMAG-BICRO Program provjere inovativnog koncepta: PoC6_11_47 "Nova dijagnostička metoda za demenciju Alzheimerovog tipa"

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Crnolatac

Ovim projektom provjerit će se validnost nove dijagnostičke metode za demencije Alzheimerovog tipa. Na projektu sudjeluju znanstvenici LBIS i Laboratorija za molekularnu neuropsihijatriju (LMNP), partneri su specijalisti i znanstvenici Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Klinike za psihijatriju Vrapče

više »

C) Europski socijalni fond ESF - HR.3.2.01-0254 "Jačanje kapaciteta u medicinskoj kemiji i istraživanju bioaktivnih sustava".

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

Projektni tim Instituta Ruđer Bošković sastavljen od pet mladih istraživača i poslijedoktoranada provesti će konkurentno znanstveno istraživanja u područja medicinske kemije relevantno za farmaceutsku industriju Republike Hrvatske i sektor zdravlja. Jačanje upravljačkih i istraživačkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada provest će se edukacijom na odabranim stručnim radionicama. Diseminacija rezultata projekta provest će se u cilju ostvarenja suradnje sa znanstvenicima u Europskom istraživačkom prostoru i s poslovnim sektorom Republike Hrvatske.

više »
D) Multifunctional molecular sensing of DNA/RNA secondary structure by chemical sensors - DNA/RNA-MolSense

D) Multifunctional molecular sensing of DNA/RNA secondary structure by chemical sensors - DNA/RNA-MolSense

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

Molecular recognition of nucleic acids is of fundamental importance e.g. for gene transcription and regulation, protein synthesis or cell-division. Small molecules selectively targeting specific DNAs or RNAs are therefore highly interesting not only to understand such processes in more detail on a molecular level but also for potential medicinal applications, as sensors or probes for fluorescence based bioimaging as well as for analytical purposes in isolated biosamples.

više »

Diamantoidni amini – novi ligandi u supramolekulskim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Marina Šekutor

Ligandi koji se vežu s receptorima dajući stabilne supramolekulske sustave od iznimnog su značaja u biotehnologiji i kemijsko-tehnološkim primjenama. U posljednje vrijeme kukurbiturilni sustavi (CB[n], n = 5, 6, 7, 8, 10) pokazali su se kao vrlo zanimljivi supramolekulski receptori za istraživanja molekulskog prepoznavanja u vodenom mediju. Vodeno okruženje također predstavlja i svojevrstan izazov prilikom dizajna liganada koji su najčešće po svojoj kemijskoj prirodi male, hidrofobne organske molekule. Najbolje vezne interakcije s CB[n] mogu ostvarivati ligandi koji u svojoj strukturi kombiniraju kationske i hidrofobne podjedinice, kao primjerice diamantoidni spojevi.

više »

Dinamični hibridni materijali za novu primjenu temeljeni na metalnim nanočesticama i gelovima

Glavni istraživač / voditelj: Zoran Džolić

Proučavanje fenomena kiralnosti kod anorganskih nanočestica postaje jedna od vodećih tema istraživanja u nanoznanosti.

više »
E) Innomol: New Molecular Solutions in Research and Development for Innovative Drugs

E) Innomol: New Molecular Solutions in Research and Development for Innovative Drugs

The largest infrastructure project with the highest budget in natural sciences ever to be conducted in Croatia will foster a research pipeline at the RBI and facilitate innovation and technology for the investigation of relevant diseases such as cancer.

više »

F) Dizajn, sinteza i ispitivanje interakcija malih molekula s DNA, RNA i proteinima.

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

Projekt MZOŠ-a "DIZAJN, SINTEZA I ISPITIVANJE INTERAKCIJA MALIH MOLEKULA S DNA, RNA I PROTEINIMA" broj 098-0982914-2918 (voditelj Ivo Piantanida)

više »

Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizama reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Basarić
nzz.logo

HRZZ

Fotoni su izvanredni reagensi koji otvaraju nove mogućnosti u kemijskoj sintezi spojeva koji ne mogu biti pripravljeni kemijom osnovnog stanja. Zadatak projekta bio je pronaći nove fotokemijske transformacije primjenjive u organskoj sintezi kao i ispitivanje mehanizama reakcija tih transformacija. Osim toga, zadatak projekta bio je ići i dalje od trenutnih spoznaja te naći primjenu fotokemije u novim medicinskim tretmanima i sintezi spojeva, potencijalnih lijekova za maligne bolesti.

više »

Hrvatsko-njemački bilateralni Projekt

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-njemački bilateralni Projekt s Prof. Frank Würthner, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemačka

više »

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt

Glavni istraživač / voditelj: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-slovenski bilateralni Projekt s Prof. Jurij Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

više »

Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi

Glavni istraživač / voditelj: Zoran Glasovac

Bilateralna suradnja s dr. Marijom Schlangen s Tehničkog sveučilišta u Berlinu

više »

Kavezasti spojevi: ugradbne jedinice u molekularnim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Kata Majerski

Kavezaste spojeve karakterizira trodimenzionalna struktura definirane krute geometrije i kao takovi predstavljaju vrlo korisne sintone u organskoj kemiji ali isto tako i nezamjenjive supstrate za studij reakcijskih mehanizama. Više različitih pozicija (C-atoma) u kavezastoj molekuli mogu poslužiti kao mjesta grananja na koja se mogu uvesti dodatne funkcijske skupine. Ovako supstituirani derivati mogu biti upotrijebljeni kao građevne jedinice u supramolekularnoj kemiji. Prvi stupanj prema primjeni kavezastih spojeva u sintezi kompleksnijih molekularnih sustava je razumijevanje njihovih kemijskih reakcija.

više »
KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazvilje

KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje

Glavni istraživač / voditelj: Lidija Varga-Defterdarović

Cilj projekta KELANA je da obuhvati nazive koji se koriste za opis laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme i postupaka. Ovi nazivi će se prikupiti, stručno i terminološki obraditi te unijeti u terminološku bazu hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA.

više »

Optimiranje dvosmjerne komunikacije uslijed kemijske ili svjetlosne aktivacije kroz gvanidin-kromofor poveznicu

Glavni istraživač / voditelj: Ivana Antol

Suradnja s dr. Mariom Barbattiem s Max-Planck instituta u Muelheimu, Njemačka

više »
human DPP III

Povezanost fleksibilnosti, aktivnosti i strukture u porodici dipeptidil-peptidaza III

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Tomić

U okviru ovog projekta istraživat će se raznolikost u evolucijski sačuvanoj porodici dipeptidil-peptidaza III (porodica metalopeptidaza M49, prema bazi Merops) karakterizacijom njihovih katalitičkih, strukturnih i dinamičkih svojstava.  U ostvarenju ciljeva projekta primijenit će se multidisciplinarni pristup u kojem će metode molekularne biologije, biokemije i masene spektrometrije biti dopunjene bioinformatikom, makromolekularnom kristalografijom te molekulskim modeliranjem.

više »

Razjašnjavanje fizioloških uloga ljudske dipeptidil peptidaze III

Cilj ovog projekta je određivanje fiziološke uloge i važnosti proteina DPP III u bolesti određivanjem njegovih interakcijskih proteina pomoću različitih molekularno-bioloških metoda.

više »
Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Glavni istraživač / voditelj: Davor Margetić

Hrvatsko-kineska znanstvena i tehnologijska suradnja s prof. dr. Zhi-Long Chen, College of Chemistry and Biology, Donghua University, Shanghai

više »

Sinteza i fotokemija anilinskih derivata u svrhu razvoja novih fotouklonjivih zaštitnih skupina

Glavni istraživač / voditelj: Đani Škalamera

Glavni cilj projekta je dizajn i priprava novih fotouklonjivih zaštitnih skupina poboljšanih svojstava te studij mehanizama fotokemijskih reakcija kojima se one uklanjaju. Pripravit će se serija derivata karboksilnih kiselina i alkohola, zaštićenih fotouklonjivim anilninskim skupinama. Očekuje se da će sintetizirani spojevi prilikom ozračivanja reagirati u fotokemijskim reakcijama heterolize, pri čemu će dolaziti do deprotekcije.

više »
Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Basarić

Dinamika supramolekulskih sustava omogućava kontrolu fotokemijske reaktivnosti i otvara mogućnosti za reakcije koje se konvencionalnim postupcima sinteze, termičkim reakcijama u izotropnoj otopini ne mogu provesti. Glavna strategija predloženog projekta je primijeniti različite supramolekulske sustave za kontrolu fotokemijske reaktivnosti.

više »
Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleks...

Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleks...

Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleksnih kemijskih sustava

više »
Mikrokalorimetrija

Mikrokalorimetrija

MicroCal VP-ITC;

TA Instruments DSC

više »
Mikroviskozimetrija

Mikroviskozimetrija

Lovis 2000 M je viskozimetar s kotrljajućom kuglicom, koji mjeri vrijeme kotrljanja kuglice kroz tekućine prema Hoeppler-ovom principu.

više »

Optičko skretanje

 Mjerenje optičkog zakretanja automatskim polarimetrom AA-10 Automatic Polarimeter

više »

Plinska kromatografija (GC-FID)

Analiza akiralnih i kiralnih organskih uzoraka u plinovitom stanju. 

Instrument: GC-FID, 7820A Agilent Technologies

više »

Separacija kiralnih spojeva (HPLC-chiral)

Separacija i analiza kiralnih ogranskih spojeva uz uporabu različitih detektora.

više »
Varian Eclipse s termostatom

Snimanje fluorimetrom Agilent Eclipse

Fluorimetar Agilent Eclipse

više »
CD-ORD spektrometar Jasco J-815

Spektrometar cirkularnog dikroizma i optičke rotacijske disperzije

Spektrometar Jasco J-815 ima mogućnost snimanja spektara CD (cirkularnog dikroizma) te ORD (optičkog rotacijskog dikroizma) te simultano snimanje nekoliko varijanti UV/vis spektara.
Za vrijeme snimanja instrument je pod obaveznim protokom dušika, a koji podešava odgovorna osoba.

više »
Spektrometar srednjeg infracrvenog zračenja

Spektrometar srednjeg infracrvenog zračenja

Fourier Transform Infrared (FTIR) spektrometar ABB Bomem MB102 ima mogućnost snimanja.infracrvenih spektara krutih i tekućih uzoraka u transmisiji i refleksiji te na različitim temperaturama u spektralnom području 4000 – 200 cm-1.

više »
UV/vis spektrometar Varian Cari 100 Bio

Spektrometar ultraljubičastog i vidljivog zračenja

UV / vis spektrometar Varian Cary 100 Bio ima mogućnost dvozračnog (double beam) i jednozračnog (single beam) snimanja.
 Spektralno područje: 190 - 900 nm

više »
HPLC Agilent 1200 Series i MS Agilent 6420

Tekućinska kromatografija visoke razlučivosti sa spektrometrom masa

Sustav se sastoji od sustava za HPLC Agilent 1200 Series s DAD detektorom spektrometrom mase s trostrukim kvadrupolom Agilent 6420.

više »