KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje

KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazvilje
Datum početka projekta
01.09.2016.
Datum kraja projekta
30.11.2017.
Status
Završen
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
55.710 HRK

Pregledom udžbenika kemije, kemijskog inženjerstva i kemijske tehnologije (od osnovnoškolske do sveučilišne razine)  kao i stručnih i znanstvenih publikacija objavljenih na hrvatskom jeziku, uočene su brojne neujednačenosti u nazivlju i primjeni. Ove neujednačenosti naročito su prisutne u opisima laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme i postupaka.

Zbog nepoznavanja terminoloških načela i nedostatka jezične kulture koriste se mnoge neodgovarajuće izvedenice nazivlja iz engleskog i njemačkog jezika. Dodatno, mnogi nazivi koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi imaju normativni status žargonizama.

Cilj projekta KELANA je da obuhvati nazive koji se koriste za opis laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme i postupaka. Ovi nazivi će se prikupiti, stručno i terminološki obraditi te unijeti u terminološku bazu hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA.

Istovremeno, u okviru projekta KELANA nastavit će se s daljnjim razvojem kemijskog nazivlja, koji je započeo tijekom rada na projektu Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja KENA.
S ciljem podizanja razine jezične kulture, posebno budućih stručnjaka na području kemije, kemijskog inženjerstva i tehnologije posebna pažnja će se posvetiti aktivnostima na širenju rezultata ovog projekta.

Glavni istraživač / voditelj