O projektu

Cilj projekta KELANA je obuhvatiti nazive koji opisuju kemijske pojmove pojedinih grana kemije (teorijske, anorganske, analitičke, fizikalne i organske), te nazive laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme i postupaka. U projekt je uključeno deset suradnika, od kojih osam iz kemijske struke, te terminolog i jezična savjetnica iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

O projektu

Slika: Bartol Kašić (1575–1650.), Institutionum linguae illyricae libri duo – prva gramatika hrvatskoga jezika. Rim, 1604.

Što je prethodilo projektu KELANA?

Tijekom 2009. i 2010. godine, u okviru programa Struna, radilo se na projektu Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja (KENA) (http://www.struna-kena.com), voditeljice dr. sc. L. Varga-Defterdarović i suvoditeljice dr. sc. Marije Kaštelan-Macan, prof. emer. U terminološku bazu STRUNA tada je upisano oko 1.700 naziva i oko 300 pripadajućih slika.

Već i sam taj broj ukazivao je da je to tek početak usustavljivanja tako širokoga područja kao što je kemija. Stoga je u narednim godinama nastavljen rad na prikupljanju i terminološkoj obradi novih kemijskih naziva i njihovu upisu u STRUNU te danas broji gotovo 3.200 kemijskih naziva i 800 pripadajućih slika.

Zašto projekt KELANA?

Pregledom osnovnoškolskih, srednjoškolskih i sveučilišnih udžbenika, te stručnih i znanstvenih članaka objavljenih na hrvatskom jeziku, uočena je ne samo neujednačenost hrvatskoga kemijskog nazivlja, već i neujednačenost hrvatskih naziva vezanih uz provedbu eksperimentalnog rada u laboratorijima, ali i rada u, danas malobrojnim, kemijskim pogonima. U velikom broju slučajeva, što zbog nepoznavanja terminoloških načela, što zbog nedostatka volje za tvorbom i uporabom hrvatskih naziva, za veliki  broj sitne i krupne opreme kemijskih laboratorija i pogona u uporabi su nazivi koji su neodgovarajuće izvedenice naziva iz engleskog ili njemačkog jezika. Pored toga, veći broj hrvatskih kemijskih naziva u svakodnevnoj uporabi ima normativni status žargonizma.

Što projekt uključuje?

Kako bi se u što većoj mjeri uklonile nedosljednosti uzrokovane nepostojanjem terminološke baze sa što većim brojem strukovno i terminološki usustavljenih pojmova iz kemije, sastavljen je projektni prijedlog Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje (KELANA) koji uključuje:

 • nastavak rada na prikupljanju novih pojmova iz područja opće (teorijske), anorganske, analitičke, fizikalne i organske kemije i strukovno i terminološko usustavljivanje njihovih hrvatskih naziva s onima obrađenim i upisanim u terminološku bazu STRUNA,  tijekom i nakon trajanja projekta KENA,
 • prikupljanje, te stručna i terminološka obrada hrvatskoga nazivlja vezanog uz pribor, opremu, aparature i uređaje koji se rabe u  laboratorijskome radu,
 • prikupljanje te stručna i terminološka obrada hrvatskoga nazivlja najosnovnije poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona, što će dati osnovu za buduća proširenja hrvatskoga kemijskog nazivlja toga područja,
 • diseminaciju rezultata rada.

Suradnja s terminologom i jezičnom savjetnicom uključuje

 • dodatno proširenje znanja suradnika i konzultanata na projektu o terminološkim i jezičnim posebnostima,
 • upoznavanje terminologa sa specifičnostima vezanim uz način obrade, definiranja i slikovnog prikaza kemijskog nazivlja,
 • usaglašavanje kemijskoga nazivlja i nazivlja laboratorijske, poluindustrijske i industrijske opreme u skladu s načelima kemijske struke i standarnoga hrvatskog jezika,
 • pomoć pri upisu usustavljenih kemijskih naziva u terminološku bazu STRUNA,
 • sudjelovanje terminologa na tematskim radionicama u organizaciji projektnog tima.

Cilj projekta

Ovakav pristup prikupljanju, te stručnoj i terminološkoj obradi kemijskog nazivlja i nazivlja laboratorijskog pribora, suđa, uređaja i osnovne opreme kemijskih pogona, upoznavanje šire interesne zajednice s postignutim rezultatima i omogućavanje njihove uključenosti u kreiranje ovog nazivlja, doprinijet će:

 • podizanju svijesti o potrebi prihvaćanja ovih naziva u svakodnevnu upotrebu, u govoru i pisanju,
 • uporabi što ujednačenijega kemijskoga nazivlja u svim sredinama i time olakšati međusobno razumijevanje unutar struke,
 • obogaćivanju korpusa hrvatskoga strukovnog nazivlja iz područja kemije te laboratorijske, poluindustrijske i industrijske  opreme,
 • učvršćivanju temelja postavljenih pokretanjem nacionalnog projekta Izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja STRUNA i temelja hrvatskoga standardnog jezika uopće.  

Očekivani rezultati

Četiri su glavna rezultata koja se od projekta očekuju:

 • povećanje opsega postojeće baze hrvatskoga kemijskog nazivlja koja je nastala kao rezultat zajedničkog rada stručnjaka i terminologa i jezikoslovaca iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u okviru projekta Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja (KENA), ali i nakon njegova završetka,
 • proširenje kruga kemijskih stručnjaka osposobljenih za rad na kemijskome nazivlju, temeljenom na terminološkim načelima, što će pridonijeti daljnjem razvoju baze hrvatskoga kemijskog nazivlja,
 • podizanje svijesti (kroz organiziranje tematskih radionica, sudjelovanja na skupovima kemičara i djelatnika u obrazovanju) o potrebi sustavnog uvođenja ujednačenoga hrvatskog kemijskog nazivlja, nazivlja laboratorijske opreme i poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona u obrazovanje, znanost i gospodarstvo,
 • usustavljivanje kemijskoga nazivlja, kao i nazivlja laboratorijske opreme i poluindustrijske i industrijske opreme kemijskih pogona, a koji zadiru u gotovo sva strukovna područja, pomoći će povezivanju nazivlja različitih struka, te samim time usustavljivanju cjelokupne terminološke baze strukovnoga nazivlja STRUNA.

Projektna skupina

Voditeljica
Web2_Više 2_O projektu_1. Lidija Varga-Defterdarović

Dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović, viša znanstvena suradnica
Institut Ruđer Bošković
Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4571 290
E-mail: Lidija.Varga-Defterdarovic@irb.hr

Suradnici

Web2_Više 2_O projektu_2. Hrvoj Vančik

Dr. sc. Hrvoj Vančik, redoviti profesor
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za organsku kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 412
E-mail: vancik@chem.pmf.hr

Web2_Više 2_O projektu_3. Tajana Preočanin

Dr. sc. Tajana Preočanin, redovita profesorica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za fizikalnu kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 154
E-mail: tajana@chem.pmf.hr

Web2_Više 2_O projektu_4. Željka Soldin

Dr. sc. Željka Soldin, izvanredna profesorica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za opću i anorgansku kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 348
E-mail: zeljka@chem.pmf.hr

Web2_Više 2_O projektu_5. Vesna Petrović Peroković

Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, izvanredna profesorica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Kemijski odsjek
Zavod za organsku kemiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4606 409
E-mail: vpetrovi@chem.pmf.hr

Terminolog

Web2_Više 2_O projektu_6. Siniša Runjaić

Siniša Runjaić, prof., viši stručni suradnik
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Odjel za opće jezikoslovlje
Republike Austrije 16
10000 Zagreb
Tel. +385 1 3783 855
E-mail: srunjaic@ihjj.hr

Jezična savjetnica

Web2_Više 2_O projektu_7. Ines Virč

Dr. sc. Ines Virč, poslijedoktorandica
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Odjel za onomatistiku i etimologiju
Republike Austrije 16
10000 Zagreb
Tel. +385 1 3783 845
E-mail: inovak@ihjj.hr

Konzultanti

Web2_Više 2_O projektu_8. Tomislav Portada

Dr. sc. Tomislav Portada, znanstveni suradnik
Institut Ruđer Bošković
Zavod za organsku kemiju i biokemiju
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Tel. +385 1 457 1210
E-mail: tomislav.portada@irb.hr

Web2_Više 2_O projektu_9. Senka Djaković

Dr. sc. Senka Djaković, izvanredna profesorica
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zavod za kemiju i biokemiju
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4605 086
E-mail: sdjakov@pbf.hr

Web2_Više 2_O projektu_10. Jasmina Lapić

Dr. sc. Jasmina Lapić, izvanredna profesorica
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zavod za kemiju i biokemiju
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4605 086
E-mail: jlapic@pbf.hr