Sastanci i rezultati

Sastanci i rezultati

Slika:Julije Benešić (1816–1895.),Rječnik hrvatskogaknjiževnog jezika od preporoda do I. G. Kovačića.(12 svezaka, posthumno tiskano), Zagreb, 1985–1990.

Usuglašavanje rada više suradnika kemijske struke, ali i terminologa i jezičnog savjetnika, na kemijskome nazivlju i nazivlju opreme i postupaka, postići će se iznošenjem mišljenja i rješavanjem nedoumica na sastancima projektne skupine, ali i sastancima voditelja projekta ostalih struka.

Sastanci projektne skupine

1. sastanak projektne skupine, 16. rujna 2016., Institut Ruđer Bošković

Dnevni red

1. Ukratko o aktivnostima projekta KELANA
2. Priprema klasifikacije, potpodručja, izvora i popisa termina
3. Termini službenih radionica IHJJ
4. Termini radionica KELANA
5. Otvaranje računa (korisnička imena i lozinke) u bazi e-Struna
6. Mrežna stranica (engleski naziv projekta)
7. Logo KELANA
8. Obavijest o prijavljenim sudjelovanjima na kongresima (terminolozi)
9. Nabavka knjiga/rječnika - popis želja
10. Nabavka vanjskih diskova i USB memorijskih prijenosnika
11. Razno

2. sastanak projektne skupine, 9. veljače 2017., Institut Ruđer Bošković

Dnevni red

1. Aktivnosti na projektu KELANA
2. Usuglašavanje načina terminološke obrade naziva i upis u Strunu
3. Dogovor o temama i terminu radionice u organizaciji projektne skupine
4. Razno

Sastanci voditelja projekata STRUNE

1. sastanak voditelja projekata, ravnatelja IHJJ, terminologa i predstavnika HRZZ-a, 27. rujna 2016., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Dogovor o radu, terminima radionica i drugim pitanjima važnim za odvijanje projekata.