Usavršavanje

Usavršavanje

Slika:Bogoslav Šulek (1816–1895.), Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenog nazivlja. Zagreb, 1875.

Kako bi se projekt uspješno odvijao, važno je da se svi suradnici na projektu upoznaju s metodama terminološkog rada i to pohađanjem tematskih radionica u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 

Radionice održane u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Prva radionica održana je 25. listopada 2016. godine s temama: Uvod u terminologiju (45 min, B. Nahod), Razlika između terminologije/terminografije i leksikologije/leksikografije (45 min, S. Runjaić), Ontologija i pojmovni sustavi (45 min, B. Nahod) i Javno pretraživanje Strune i ostalih terminoloških resursa (45 min, S. Runjaić).

Druga radionica održana je 8. studenog 2016. godine s temama: Definicija, praktični rad na primjerima definicija (2 x 45 min, I. Brač) i Rad u verziji 4.0 baze Struna (2 x 45 min, B. Nahod).

Treća radionica održana je 29. studenoga 2016. godine s temama: Načela tvorbe hrvatskih naziva, razlike između preporučenih, dopuštenih, predloženih naziva (2 x 45 min, I. Brač, T. Bošnjak Botica), Formiranje korpusa i polje kontekst (45 min, S. Runjaić) i Harmonizacija podataka (45 min, S. Runjaić).

Četvrta radionica održana je 17. veljače 2017. godine s temom: Pregled do tog datuma upisanih naziva u bazu i rasprava o načinu njihova upisa i ukazivanje na odstupanja od pravila Strune.