G) Dizajn i sinteza novih aril-guanidiniokarbonil-pirola te ispitivanje njihovih interakcja s DNA/RNA

Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Hrvatsko-Njemački bilateralni Projekt (DAAD 2009/2010.) "DIZAJN I SINTEZA NOVIH ARIL-GUANIDINIOKARBONIL-PIROLA TE ISPITIVANJE NJIHOVIH INTERAKCIJA S DNA/RNA” u suradnji s Prof. Carsten Schmuck, Universität Duisburg-Essen, Institut für Organische Chemie, Njemačka. (voditelj s HR strane Ivo Piantanida)

Glavni istraživač / voditelj
Ivo Piantanida

Ivo Piantanida, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 457 1326