Zoran Glasovac

Zoran Glasovac

dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1008

1208
1657

Krilo 4/15C

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Obrazovanje

1987-1991. Studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
21. 11. 1991. Diplomski rad pod naslovom: "Laktonizacija 2-amino-4-penten kiselina", Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Voditelj: prof. dr. sc. Ante Deljac
1991-1998. Poslijediplomski studij fizikalno-organske i teorijske kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
21. 4. 1995. Magistarski rad pod naslovom: "Elektronska struktura i reaktivnost halogeniranih benzociklobutena", Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Voditelj: dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić
7. 12. 1998. Doktorska disertacija pod naslovom: "Struktura i svojstva fenilnih aniona aneliranih malim prstenovima", Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Voditelj: dr. sc. Mirjana Eckert-Maksić

Usavršavanje:

 • IV Postgraduate Winter School on Organic Reactivity (WISOR IV), Bresanonne, Italija, 4.-6. 1. 1995.
 • Molekulsko modeliranje, Ljubljana, Slovenija, 19.-21. 6. 1995.
 • Training Course on Molecular Modelling and Computer Assisted Combinatorial Chemistry, Trieste, Italja, 5.-9. 7. 1999.
 • Škola organske kemije, "Novi postupci i tehnike u organskoj kemiji", Certosa di Pontignano (Siena), Italija, 14.-23. 10. 2005.

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, organska kemija, fizikalna kemija

Specifični znanstveni interesi

kiselo-bazna svojstva organskih molekula, kemija gvanidina, organska sinteza potpomognuta mikrovalnim zračenjem, kvantno-kemijski proračuni elektronske strukture molekula i reakcijskih mehanizama

Projekti

 • bilateralni MZOŠ-DAAD projekt "Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi", projektno razdoblje 2011./2012.
 • projekt "Polifunkcionalni gvanidini. Dizajn, priprava i katalitička svojstva novih superbaza", financiranog od strane Zaklade HAZU, 2008.
 • projekt u okviru suradnje s PPG Industries, SAD., 2008. (vrijednost projekta:15.000,00 EUR)
 • projekt u okviru suradnje s PPG Industries, SAD., 2007. (vrijednost projekta: 15.000,00 USD)
 • poticajni projekt za mlade znanstvenike "Utjecaj otapala na kiselost benzocikloalkena" br. 098408

Nastava

 • 1996. g. asistent na Osnovnom praktikumu iz organske kemije na PMF-u
 • 2009. g. asistent na Višem praktikumu iz organske kemije na PMF-u
 • mentor u pripremi učenika za Državno natjecanje iz kemije 2002. godine.
 • 2003. g. predavač u sklopu poslijediplomske nastave Studija prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (PMF) iz predmeta "Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji" (voditelji: Prof. dr. H. Vančik i dr. sc. M. Eckert-Maksić)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • član Hrvatskog kemijskog društva (od 1991.)
 • član organizacijskog odbora 8. Europskog Simpozija iz organske reaktivnosti (ESOR-8)
 • član uredništva Knjige sažetaka 8. Europskog Simpozija iz organske reaktivnosti (ESOR-8)
 • član Grupe za izradu prvog klastera računala na IRB-u

Ostalo

 • 2000.- 2002. godine tajnik Hrvatskog kemijskog društva, a nakon toga radim na održavanju baze podataka članstva
 • sudjelovao u pripremi projekta pod nazivom "Unlocking the Potential for Genuine Research Advancement in a Developing region of Europe – Organic Chemistry and Biochemistry in Croatia (UPGRADE-OCBC)" u okviru FP7-REGPOT-2 natječaja (voditeljica I. Jerić).
 • Zavodski povjerenik za distribuciju licenciranog software-a