Laboratorij za supramolekularnu kemiju

Laboratorij za supramolekularnu kemiju

Laboraorij za čistu i primijenjenu supramolekularnu kemiju. Istraživačke aktivnosti LSK laboratorija uglavnom su usmjerena na supramolekularnu kemiju i samoorganizacije organo- i hidro- gelatora male molekulske težine. 

Leo Frkanec

voditelj

prof. dr. sc. Leo Frkanec

+385 1 468 0217
Fax: +385 1 46 80 195

Tajništvo

Lidija Perić

tel. +385 1 4680 195
fax. +385 1 4680 195
e-mail: lperic@irb.hr, Lidija.Peric@irb.hr

left right

Laboraorij za čistu i primijenjenu supramolekularnu kemiju (LSK) doprinjeo je prvenstveno razvoju kemije supramolekulskih samo-udruga, poput gelova male molekulske mase (LMWG), primjenom oksalamidne,  fumarinske jedinice i raznih aminokiselina kao veoma efikasnih organizacijskih elementa u dizajnu gelskog sustava. Sintetizirani su i istraživani različiti kiralni bis(amino kiselina) i -bis(amino alkohol)-oksalamidi kao gelatori male molekulske mase i drugi strukturni tipovi koji uključuju oksalamidne jedinice (Feature Article: Chem. Commun46 (2010) 522) s posebnim fokusom na objašnjenja stereokemijskih utjecaja i uloge otapala, a dizajnirani su i funkcionalni i kompozitni gelski sustavi. U tijeku su istraživanja gelatora koji uključuju odabrane fragmente Aβ-proteina povezanog s Alzheimerovom bolesti, fotoaktivnih gelatora, kao i novih kiralnih gelatora sa središnjom i osnom kiralnosti.

fig_1

Josipa Matić
dr. sc.

Poslijedoktorand
+385 1 456 1061
1261

Leo Frkanec
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik / redoviti profesor
Voditelj laboratorija
+385 1 468 0217
1360
+385 91 735 7706

Mladen Žinić
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0217
1360

Nataša Šijaković Vujičić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1061
1261

Tomislav Portada
doc. dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210
1306

Zoran Džolić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210
1306
Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleks...

Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleks...

Dizajn, modeliranje, priprava složenih organskih spojeva, izdvajanje i karakterizacija, sinteza supramolekulskih vrsta, samoorganizacija i kompleksnih kemijskih sustava

više »