Grupa za fiziku čestica i kozmologiju

Grupa za fiziku čestica i kozmologiju

Grupa se bavi istraživanjem u području fizike teških kvarkova, perturbativne kvantne kromodinamike (pQCD), gravitacije i kozmologije.

Blaženka Melić

Voditelj laboratorija

Prof. dr.sc. Blaženka Melić

+385 1 456 1033
left right

Polja istraživačkog interesa grupe su čestična fizika, matematička fizika i kozmologija.

U okviru čestične fizike glavna područja istraživanja su: fizika teških kvarkova s naglaskom na proučavanje raspada B mezona te procesa s t kvarkom, narušenje CP simetrije, fenomenologija na čestičnim sudaračima kao i fizika izvan Standardnog Modela, neutrinska fizika i njene kozmološke implikacije. Znanstvenici u grupi imaju veliko iskustvo u: primjenama perturbativnog QCD-a na izučavanje hadronske strukture (posebice partonske distribucijske funkcije), analizi niskoenergetskih QCD fenomena i razvoju metoda za računanje radijativnih korekcija višeg reda (NLO) u visokoenergetskim procesima na sudarivačima čestica.

U okviru matematičke fizike istražuju se različita svojstva teorija polja i to: neperturbativna kolektivna teorija polja, matrični modeli, geometrija nekomutativnog prostora kao i konstrukcija teorija polja na njima.

U području kozmologije, u fokusu interesa je proučavanje ubrzanog širenja svemira i mehanizama koji ga uzrokuju, kao i istraživanja vezana za modove tamne materije te ujedinjavanje tamne materije i tamne energije u jedinstven koncept.  Istražuju se i modeli analogne gravitacije, naročito analogne crne rupe i analogna kozmologija s primjenom na hadronsku fiziku.

Područja istraživanja u grupi  su takodjer različiti aspekti kvantnih fundacija u fizici visokih energija, s naglaskom na informacijski paradoks crnih rupa i Bohmovu formulaciju kvantne teorije. 

Blaženka Melić
Prof. dr.sc.

znanstvena savjetnica; redovita profesorica u naslovnom zvanju
+385 1 456 1033
1633

Clay James Grewcoe

+385 1 457 1308
1858

Danijel Jurman
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1364
1230

Davor Palle

+385 1 456 1030
1430

Domagoj Leljak
mag. phys.

+385 1 457 1306
1856

Fabrizio Nesti
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1194
1349

Goran Duplančić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1194
1349

Hrvoje Nikolić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0092
1350

Kornelija Passek-Kumerički
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1032
1232

Larisa Jonke
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0221
1345

..................................................................................................................................................................................................................

Physics of Standard Model and Beyond

Glavni istraživač: Blaženka Melić
HrZZ
Trajanje: 1.10.2014. – 30.09.2018.

..................................................................................................................................................................................................................

Fundamentalne interakcije u fizici elmentarnih čestica i kozmologiji

Glavni istraživač: Goran Duplančić
(Branko Guberina, voditelj do 31.12.2011., Nevenko Bilić, voditelj do 31.12.2012.)
MZOŠ 098-0982930-2864
Trajanje: 2.1.2007. – 31.12.2013.

..................................................................................................................................................................................................................

Matrični modeli, dualnost i teorija polja

Glavni istraživač: Larisa Jonke
(Ivan Andrić, voditelj do 31.12.2008., mirovina)
MZOŠ 098-0982930-2861
Trajanje: 2.1.2007. – 30.11.2011.

..................................................................................................................................................................................................................

Nekomutativni prostori u fizici visokih energija

Glavni istraživač: Josip Trampetić
MZOŠ 098-0982930-2900
Trajanje: 2.1.2007. – 30.11.2011.

..................................................................................................................................................................................................................

Tools and Precision Calculations for Physics Discoveries at Colliders

Glavni istraživač hrvatske strane: Josip Trampetić
Collaboration to the FW 6 EU RTN Network HEPTOOLS, no. MRTN-CT-2006-035505
Trajanje: 2006. – 2010.

..................................................................................................................................................................................................................

Final state interaction in non-leptonic D- and B-decays

Glavni istraživač: Blaženka Melić
Hrvatsko-francuski projekt u okviru Programa “Cogito” – partnerstvo Hubert Curien
Trajanje: 1.1.2009. – 31.12.2010.

..................................................................................................................................................................................................................

Geometrija i kvantna polja u nekomutativnom krajoliku

Glavni istraživač: Larisa Jonke
Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt
Trajanje: 1.1.2012. – 31.12.2013.

..................................................................................................................................................................................................................

QCD sum rules for exclusive decays of heavy hadrons

Glavni istraživač: Blaženka Melić
International Research Project promoted by the Alexander von Humboldt Foundation, with principal investigators from RBI and University of Siegen, Njemačka
Trajanje: Studeni 2005 – Listopad 2010

..................................................................................................................................................................................................................

Teorije modificirane gravitacije i ubrzano širenje svemira

Glavni istraživač: Hrvoje Štefančić
U okviru programa Hrvatsko-srpski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije
Trajanje: 1.1.2010. – 31.12.2011.

24
Tra

Predavanje HMD

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 24.04.2018. Vrijeme: 16:00

Predavač: dr.sc. Leo Frkanec
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Primjena mikroskopijskih metoda u supramolekulskoj kemiji molekulskih samoorganizacija

25
Tra

Zajednički kolokvij Zavoda za molekularnu biologiju i Zavoda za molekularnu medicinu

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 25.04.2018. Vrijeme: 11:00

Predavač: prof.dr.sc. Peter David Eckersall
Ustanova: Institute of Infection, Immunity Inflammation and the School of Veterinary Medicine, University of Glasgow, UK

Proteomic Investigations in Production Medicine: Innate Immune Responses to Disease in Cattle, Chicken and Atlantic Salmon

25
Tra

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 25.04.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: Dmitri Bykov
Ustanova: LMU

Complex structures and zero-curvature equations for sigma-models

Sva događanja