Seminar Grupe za računalne bioznanosti i Sekcije za teorijsku i računalnu kemiju

Vrijeme
14.11.2017. 14:00
Lokacija
Predavaonica III krilo