Ana Šantić

Ana Šantić

dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1376

1910
1275

Krilo 6/111

Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Bibliografija

CV_AnaSantic_2015.pdf 157,00 kB

Obrazovanje

 • 2005 Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, Dr. sc.
 • 2000 Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, Dipl. inž. kemije

Područja znanosti

kemija, anorganska kemija

Specifični znanstveni interesi

električna/dielektrična svojstva materijala, impedancijska spektroskopija, stakla, keramike, staklotvorne tekućine, ionske tekućine, bioaktivni materijali

Projekti

 • 2015-2016 - "Development of novel supramolecular ionogels for advanced electrolytes", Hrvatsko-njemački bilateralni projekt, MZOS-DAAD, voditelj projekta: A. Šantić (IRB) i prof. M. Schönhoff (University of Münster)
 • 2015 - "Razvoj novih supramolekulskih gelova ionskih tekućina za primjenu u litijskim baterijama", projekt sufinanciran od Zaklade HAZU
 • 2010 - "Utjecaj mikrostrukture na električna svojstva cirkonij titanatnih keramika osjetljivih na vlagu", projekt sufinanciran od Zaklade HAZU
 • 2008 - "Istraživanje ionske dinamike u ionskim tekućinama mjerenjem frekvencijski ovisnih mehaničkih svojstava" Post-doc projekt Hrvatske zaklade za znanost.

Nagrade i priznanja

 • Commendation award za istraživanje Na2O-PbO-Fe2O3-P2O5 stakala. Rad prezentiran na "The 2004 Younger European Chemists` Conference", Torino, Italija, 25.-29.08.2004.

Nastava

 • 2009.-2012. - Preddiplomski studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova" Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci:
  • Nositeljica kolegija "Bioanorganska kemija"
  • Suradnica na kolegiju "Uvod u bioanorgansku kemiju"

Istaknute publikacije

 1. A. Maršavelski, V. Smrečki, R. Vianello, M. Žinić, A. Moguš-Milanković, A. Šantić*, Supramolecular Ionic-liquid Gels with High Ionic Conductivity, Chem. Eur. J., 21 (2015) 12121-12128.
 2. A. Šantić*, M. Čalogović, L. Pavić, J. Gladić, Z. Vučić, D. Lovrić, K. Prskalo, B. Janković, Z. Tarle, A. Moguš-Milanković, New insights into the setting processes of glass ionomer cements from analysis of dielectric properties, J. Am. Ceram. Soc., 98 (2015) 3869-3876.
 3. A. Šantić*, A. Moguš-Milanković, Charge carrier dynamics in materials with disordered structures: A case study of iron phosphate glasses, Croat. Chem. Acta, 85 (2012) 245-254.
 4. A.Šantić*, Ž. Skoko, A. Gajović, S.T. Reis, D.E. Day, A. Moguš-Milanković, Physical properties of lead iron phosphate glasses containing Cr2O3, J. Non-Cryst. Solids, 357 (2011) 3578-3584.
 5. A. Šantić*, C.W. Kim, D.E. Day, A. Moguš-Milanković, Electrical properties of Cr2O3-Fe2O3-P2O5 glasses, Part II, J. Non-Cryst. Solids, 356 (2010) 2699-2703.
 6. A. Šantić, W. Wrobel, M. Mutke, R.D. Banhatti, K. Funke, Frequency-dependent fluidity and conductivity of an ionic liquid, Phys. Chem. Chem. Phys., 11 (2009) 5930-5934.
 7. K. Funke, M. Mutke, A. Šantić, R.D. Banhatti, W. Wrobel, Broadband conductivities and fluidities of fragile ionic liquids, Electrochemistry, 77 (8) (2009) 573-581.
 8. A. Šantić*, A. Moguš-Milanković, K. Furić, M. Rajić-Linarić, C.S. Ray, D.E. Day: Structural properties and crystallization of sodium tellurite glasses, Croatica Chemica Acta, 81 (4) (2008) 559-567.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • članica Hrvatskog kemijskog društva
 • članica Hrvatske kristalografske zajednice
 • članica Hrvatskog mikroskopijskog društva

Ostalo

 • Tajnica Organizacijskog odbora "29. European Crystallographic Meeting - ECM29", Rovinj, 23.-29.08.2015.
 • Članica Organizacijskog odbora "Hot Topics in Contemporary Crystallography", Šibenik, 10.-15.05.2014. 
 • Članica Odbora Hrvatske kristalografske zajednice, 2012-2015
 • Članica Kandidacijskog odbora "29. European Crystallographic Meeting - ECM29", Rovinj, 23.-29.08.2015.
 • Članica Organizacijskog odbora "16th Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting", Petrčani, 13.-17.06. 2007.
 • Članica Vijeća asistenata Instituta Ruđer Bošković, 2005.
 • Recenzentica u časopisima: Journal of Non-Crystalline Solids, Solid State Ionics, Physica B
 • Ko-urednica mrežnih stranica Hrvatske kristalografske zajednice: http://www.hazu.hr/kristalografi/