Ana Travizi

dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 52 804 769

769

+385 52 804 780

+ 385 98 1823261

Rovinj

Institut "Ruđer Bošković"
Centar za istraživanje mora
G. Paliaga 5
52210 Rovinj

Obrazovanje

2002-2006 Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; Ph.D. 2006.

1998-2002 Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet PMF-a; M.Sc. 2002.

1981-1986 Univerzitet u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet, B.Sc. 1986.

Područja znanosti

znanost o moru

Projekti

2007 -     Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu: prirodni i antropogeni utjecaji. MZOŠ 098-0982705-2732

Nastava

Doktorski studij Oceanologije, Sveučilište u Zagrebu

kolegij: Meiofauna morskih sedimenata

Dodiplomski studij „Znanost o moru“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

kolegiji: Beskralješnjaci mora, Ekologija mora i Meiofauna morskih sedimenata

Istaknute publikacije

Cvitković, Ivan; Travizi, Ana; Despalatović, Marija; Grubelić, Ivana; Bogner, Danijela; Nikolić, Vedran; Žuljević, Ante; Antolić, Boris.
The Structure and Dynamics of Meiofauna in the Environment with High Temperature and Salinity Fluctuations. // Fresenius environmental bulletin. 20 (2011) , 3; 645-655

Travizi, Ana.
The nematode fauna of the northern Adriatic offshore sediments: community structure and diversity. // Acta Adriatica. 51 (2010) , 2; 169-179

Najdek, Mirjana; Travizi, Ana; Bogner, Danijela; Blažina, Maria.
Low impact of marine fish farming on sediment and meiofauna in Limski channel (Northern Adriatic, Croatia). // Fresenius Environmental Bulletin. 16 (2007) , 7; 784-791

Travizi, Ana; Zavodnik, Nevenka.
Phenology of Caulerpa taxifolia and temporal dynamics of its epibiontic meiofauna in the port of Malinska (Croatia, northern Adriatic Sea). // Scientia Marina. 67 (2004) , 3; 145-154

Vidaković, Jasna; Travizi, Ana; Boucher, Guy.
Two new species of the genus Metacyatholaimus (Nematoda, Cyatholaimidae)from the Adriatic Sea with a key to the species. // Cahiers de biologie marine. 44 (2003) , 2; 111-120

Travizi, Ana.
Effect of anoxic stress on density and distribution of sediment meiofauna. // Periodicum biologorum. 102 (2000) , 2; 147-228

Travizi, Ana; Vidaković, Jasna.
Nematofauna in the Adriatic Sea: review and check-list of free-living nematode species. // Helgoländer Meeresuntersuchungen. 51 (1997) , 4; 503-519

Travizi, Ana.
Recovery of meiofauna after anoxic stress. II. Spatial distribution. // Periodicum biologorum. 100 (1998) , 1; 71-79

Travizi, Ana; Vidaković, Jasna.
An evaluation of eutrophication effects on northern Adriatic meio- and nematofauna communities. // Periodicum Biologorum. 96 (1994) , 4; 469-473

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

International Association of Meiobenthologists (IAM)

Expert Center for Taxonomic Identification (ETI) 

Hrvatsko biološko društvo 1885 (HBD 1885)

Ostalo

Tijekom dosadašnjeg rada, sudjelovala sam u provedbi dvadesetak nacionalnih i međunarodnih  projekata (temeljnih i primjenjenih), te u radu  tri nacionalna i jednog međunarodnog ekspertnog tima. Član sam jedne domaće i jedne međunarodne znanstveno-strukovne udruge. Nosioc sam nastavne aktivnosti na Doktorskom studiju Oceanologije, kolegij Meiofauna morskih sedimenata, te predavač  na Dodiplomskom studiju „Znanost o moru“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kolegiji: Beskralješnjaci mora, Ekologija mora i Meiofauna morskih sedimenata. Mentor sam u izradi: dva diplomska rada, dva magistarska rada i četri doktorske disertacije (5 pristupnika izvan IRB-a, 3 u CIM-u Rovinj) te član/predsjednik nekoliko povjerenstava za ocjenu i obranu kvalifikacijskih radova. Sudjelovala sam na 25 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s  ukupno  32 priloga. Na nekoliko znanstvenih skupova sam bila presjedavatelj sekcija i pozvani predavač, a više pozvanih predavanja sam održala i u sklopu međunarodnim ljetnih škola. Višegodišnji sam predstavnik RH u međunarodnom odboru European Marine Biology Symposium (EMBS) te organizator i predsjednik Organizacijskog odbora 46th EMBS-a, održanog 2011. godine u Rovinju. Recenzent sam nekoliko rukopisa u časopisima indeksiranim u CC i SCI. Autor sam ili koautor 24 znanstvena rada (15 u časopisima indeksiranim u  CC i/ili SCI, 4 u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom, 4 u ostalim časopisima, 1 u knjizi). Voditelj sam Laboratorija za ekologiju i sistematiku CIM-a Rovinj, te glavni istraživač na projektu MZOŠ RH 0982705-2732.