Andrea Knežević

Andrea Knežević

dr. sc.

+385 1 456 0975

1337
1383

Krilo 4/208

Bijenicka 54, Zagreb

Područja znanosti

prirodne znanosti, fizika, fizika elementarnih čestica i polja, fizika kondenzirane tvari