Ante Ljubičić

Ante Ljubičić

dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0203

1332

+385 1 468 0239

0915485053

Ciklotronsko krilo 2/128-3

Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Bibliografija

CV-Ante Ljubičić.doc 19,50 kB

Obrazovanje

Diplomirao eksperimentalnu nuklearnu fiziku 1962 na PMF, Sveučilište u Zagrebu

Magistrirao iz istog područja 1967 na PMF, Sveučilište u Zagrebu

Doktorirao 1969 na PMF, Sveučilište u Zagrebu

Područja znanosti

prirodne znanosti, fizika, fizika elementarnih čestica i polja

Specifični znanstveni interesi

fizika neutrina i čestica izvan standardnog modela

Projekti

1. Projekt MZOŠ-a: Masivni neutrini i astročestice:od fizike čestica do kozmologije

2. Voditelj zagrebačke grupe u međunarodnom CERN-LNGS projektu OPERA

Nagrade i priznanja

1. Nagrada HAZU-a 1994

2. Državna nagrada za znanost 1998

Istaknute publikacije

D. Kekez, A. Ljubičić and B. A. Logan: An Upper Limit to Violation of the Pauli Exclusion Principle, Nature 348(1990)224.