Antun Drašner

viši znanstveni suradnik

1483

Krilo 6/209

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja, Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković,
10000 Zagreb, Bijenička 54

Bibliografija

Obrazovanje

1979. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dipl. inž. kemije

1985. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mr. sc. kemije

1991. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. kemije

Područja znanosti

anorganska kemija

Projekti

Metalni hidridi u čistim energetskim sustavima (od 1.10.2011.)

Istaknute publikacije

1. A. Drašner and Ž. Blažina, Interaction of hydrogen with the LaNi4.9In0.1, LaNi4.8In0.2 and LaNi4.8 alloys and their analogues, Journal of Alloys and Compounds. 420 (2006) 213

2. B. Šorgić, A. Drašner and Ž. Blažina, On the structural and thermodynamic propertie of the DyNi5-xAlx - hydrogen  system,  J. Phys.: Condens. Matter, 7 (1995) 7209

3. A. Drašner and Ž. Blažina, On structural and hydrogen desorption properties of the Zr(Cr1-xCux)2 alloys, J. Less-Common Met.  175 (1991) 103

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatska kristalografska zajednica