Branka Njegić Džakula

Branka Njegić Džakula

dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1343

1588

(01) 4680 098

Krilo 6/112

Bijenička c. 54,
10000 Zagreb

bibliografija

Obrazovanje

1999. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl. inž. kemije

2010. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. kemije

Područja znanosti

fizikalna kemija

Projekti

2011. - međunarodni projekt, projekt dodijelio Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja” (Unity through Knowledge Fund – UKF), Program povezivanja, Potpora “Stjecanje iskustva – 2A”: Effect of natural acidic macromolecules on calcium carbonate precipitation (Djelovanje prirodnih kiselih makromolekula na taloženje kalcijeva karbonata)

Nastava

2007.– Dodiplomska nastava, asistent u Praktikumu iz fizikalne kemije, Prirodoslovno matamatičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2011.- Dodiplomska nastava, asistent u praktikumu u okviru temeljnog kolegija “Uvod u bioanorgansku kemiju” na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biotehnologija i istraživanje lijekova, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

2011.– Kolegij: „Uvod u bioanorgansku kemiju”, preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, asistent

2012.- Kolegij: „Taloženje i kristalizacija” preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, asistent

Istaknute publikacije

B. Njegić-Džakula, Lj. Brečević, G. Falini, D. Kralj, Calcite crystal growth kinetics in the presence of chargedsynthetic polypeptides, Crystal Growth & Design. 9 (2009) 2425-2434

B. Njegić-Džakula, G. Falini, Lj. Brečević, Ž. Skoko, D. Kralj, Effects of initial supersaturation on spontaneousprecipitation of calcium carbonate in the presence of charged poly-L-aminoacids, Journal of Colloid and Interface Science. 343 (2010) 553-563

A. Adamiano, S. Bonacchi, N. Calonghi, D. Fabbri, G. Falini, S. Fermani, D. Genovese, D. Kralj, M. Montalti, B. Njegić Džakula, L. Prodi, G. Sartor, Structural changes in a protein fragment from abalone shell during the precipitation of calcium carbonate, Chemistry A European Journal. 18 (2012) 14367-14374

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

2000. - Hrvatsko-kemijsko društvo

2005. - Royal Society of Chemistry

2011. - Hrvatska kristalografska zajednica (Croatian Crystallographic Association) i Europska kristalografska udruga (European Crystallographic Association)

2012.- Hrvatsko mikroskopijsko društvo