Dalibor Kekez

Dalibor Kekez

dr.

viši znanstevni suradnik
+385 1 457 1208

1365

Ciklotronsko krilo 2/15

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Zivotopis.pdf 15,74 kB

Obrazovanje

  • 1990 dr.sc. Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  • 1986 mr.sc. Sveučilište u Zagrebu, PMF, Fizički odsjek
  • 1981. dipl.inž. fizike, Sveučilište u Zagrebu, PMF, Fizički odsjek

Područja znanosti

fizika elementarnih čestica i polja

Nastava

U akademskim godinama 2007/08, 2008/09 i 2009/10 voditelj kolegija
Računarstvo i praktikum na Integriranom preddiplomskom i diplomskom
studiju Fizika, smjer: istraživački, Prirodoslovno–matematički
fakultet, Sveučilište u Zagrebu