dr.sc. Delko Barišić

Delko Barišić

dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0931

1716

+ 385 1 4680 205

+ 385 98 1947 223

Krilo 10/1

Bijenička cesta 54
10002 Zagreb,
Hrvatska

Bibliografija

Obrazovanje

 • 1993 Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Geologija dr.sc.
 • 1989 Prirodoslovno-matematičli fakultet Sveučilišta u Zagrebu Geologija mr.sc.
 • 1984 Prirodoslovno-matematičli fakultet Sveučilišta u Zagrebu Geologija dipl. inž. geologije

Područja znanosti

prirodne znanosti, geologija

Projekti

 • "Radionuklidi i elementi u tragovima u okolišnim sustavima" (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa), 2007 - 2013
 • Ispitivanje radioaktivnosti rijeke Dunav u 2013. godini (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva)
 • Program sustavnog ispitivanja i praćenja radioaktivnih tvari u moru - sesilni indikatorski organizmi (Državni zavod za zaštitu od zračenja)

Nastava

 • Predavač na poslijediplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij Globalna ekologija

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Član Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
 • Član Hrvatskog geološkog društva
 • Član Hrvatskog nuklearnog društva
 • Član Europskog nuklearnog društva
 • Član Odbora za geokemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti