Diana Trnski

Diana Trnski

dr. sc.

znanstveni novak u suradničkom zvanju viši asistent

1849
1512

Krilo 5/002B

Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Publikacije

Obrazovanje

2015. - dr.sc. iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljnih medicinskih znanosti, Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku, Institut Ruđer Bošković

2008. - dipl.inž. biologije, molekularna biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, temeljne medicinske znanosti

Nagrade i priznanja

2011 - EACR Travel Fellowship Award

Nastava

suradnica u nastavi preddiplomskih i postdiplomskih kolegija (voditeljica dr.sc. Sonja Levanat)

  • "Metode rekombinantne DNA“, Specijalistički studij sanitarnog inženjerstva, Viša zdravstvena škola, Zagreb
  • "Metode istraživanja u molekularnoj onkologiji", doktorski studij Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Istaknute publikacije

  1. Levanat, Sonja; Sabol, Maja; Musani, Vesna; Ozretić, Petar; Trnski, Diana. Hedgehog Signaling Pathway as Genetic and Epigenetic Target in Ovarian Tumors. // Current pharmaceutical design. 23 (2017), 1; 73-94.
  2. *Ozretić, Petar; *Trnski, Diana; Musani, Vesna; Maurac, Ivana; Kalafatić, Držislav; Orešković, Slavko; Levanat, Sonja; Sabol, Maja. Non-canonical Hedgehog signaling activation in ovarian borderline tumors and ovarian carcinomas. // International journal of oncology. 51 (2017), 6; 1869-1877. *autori dijele prvo autorstvo
  3. Trnski, Diana; Sabol, Maja; Gojević, Ante; Martinić, Marina; Ozretić, Petar; Musani, Vesna; Ramić, Snježana; Levanat, Sonja. GSK3β and Gli3 play a role in activation of Hedgehog-Gli pathway in human colon cancer — Targeting GSK3β downregulates the signaling pathway and reduces cell proliferation. // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease. 1852 (2015), 12; 2574-2584.
  4. *Sabol, Maja; *Trnski, Diana; Užarević, Zvonimir; Ozretić, Petar; Musani, Vesna; Rafaj, Maja; Cindrić, Mario; Levanat, Sonja. Combination of cyclopamine and tamoxifen promotes survival and migration of MCF-7 breast cancer cells – interaction of Hedgehog-Gli and Estrogen receptor signaling pathways. // PLOS ONE. 9 (2014), 12; e114510-1-e114510-23. *autori dijele prvo autorstvo
  5. Leović, Dinko; Sabol, Maja; Ozretić, Petar; Musani, Vesna; Car, Diana; Marjanović, Ksenija; Zubčić, Vedran; Sabol, Ivan; Sikora, Miroslav; Grce, Magdalena; Glavaš-Obrovac, Ljubica; Levanat, Sonja. Hh-Gli signaling pathway activity in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. // Head and neck. 34 (2012), 1; 104-112.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

HDIR – Hrvatsko društvo za istraživanje raka

EACR – European Association for Cancer Research

HDBMB – Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju