Iva Buljan Meić

Iva Buljan Meić

dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1209

1338
1909

Krilo 6/106

Bijenička 54
10000 Zagreb

Bibliografija

Buljan Meić CV .pdf 386,89 kB

Obrazovanje

2001-2007 Tekstilno-tehnološki fakultet, dipl.ing. tekstilne tehnologije

2007-2012 Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski znanstveni studij/ inženjerska kemija,

    

Područja znanosti

prirodne znanosti, tehničke znanosti, anorganska kemija, materijali

Specifični znanstveni interesi

studij nukleacije i rasta kristala alumosilkatnih amorfnih prekursora tijekom njihove hidrotermalne i termičke pretvorbe u željene keramičke materijale sa posebnim svojstvima te ispitivanje njihove moguće primjene za industrijske aplikacije.

Istaknute publikacije

1. I. Buljan, C. Kosanović, D. Kralj, A novel synthesis of nano.sized mullite from aluminosilicate precursors,J. Alloys Compd. 509 (2011), 32; 8256-8261

2. I. Buljan, C. Kosanović, B. Subotić, N. Novak Tušar, A. ristić, R. Gabrovšek, V. Kaučić, T. Mišić Radić, Kinetic Analysis of Isothermal Crystallization of Potassium Aluminosilcate Ceramics (Leucite and Kalsilite) from Amorphous Potassium Aluminosilicate Precursors, Cryst. Growth Des. 10 (2010), 838-844

3. C. Kosanović, I. Buljan, S. Bosnar, B. Subotić, N. Novak Tušar, A. Ristić, R. Gabrovšek, V. Kaučić, Thermal Transformation of Various Potassium Aluminosilicate Precursors, Acta Chim. Slov. 55 (2008), 4; 960-965

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatska kristalografska zajednica

Hrvatska zeolitna udruga

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Mreža mladih znanstvenika, MLAZ

Ostalo

- Vijeće asistenata Instituta Ruđer Bošković (zamjenica predsjednika)