Iveta Sekereš

+385 1 468 0241

1286
8101

+385 91 571 2406

Administrativne, stručne i tehničke službe

Upravna zgrada/12

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska