I. Ružić photo

Ivica Ružić

Dr. sc.

znanstveni savjetnik / vanjski suradnik
+385 1 456 1140

1340

Krilo 3/301

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Bibliografija (1995. - )

Ruzic_eCVf_HR.pdf 243,83 kB

Obrazovanje

 • 1968.–1971. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet (PMF), Odjel kemije, doktor kemijskih znanosti (elektrokemija, koloidna kemija)
 • 1966.-1968. Sveučilište u Zagrebu, PMF, Odjel kemije, magistar kemijskih znanosti (fizička kemija i radio kemija)
 • 1961.-1966. Sveučilište u Zagrebu, PMF, Odjel kemije, diplomirani inženjer kemije (fizička kemija)

Područja znanosti

kemija

Specifični znanstveni interesi

matematičko modeliranje fizičkih i kemijskih procesa u prirodnim vodama, informatika o okolišu

Projekti

Voditelj niza projekata financiranih od strane MZOŠ (ranije MZT) RH i većeg broja projekata financiranih od strane drugih ministarstava, državnih fondova i fondova grada Zagreba.

Voditelj projekata MZOŠ:

 • 098-0982934-2723 “Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika” (2007.-08.)
 • 0098124 “Modeli i informacijski sustavi u zaštiti voda i nadzoru plovnih putova” (2002.-06.)
 • 00981505 “Modeliranje procesa u vodi i na granicama faza” (1996.-01.)
 • 1-07-148 “Modeliranje fizičkih i kemijskih procesa u vodi i na geološkim i biološkim granicama faza” (1991.-95.)

Voditelj privredih projekata:

 • Razvoj informacijskog sustava za upravljanje plovnim putovima na Dravi i Dunavu za Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (kasnije Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka) za Upravu unutarnje plovidbe (2000.-08.).

Sudjelovanje na međunarodnim projektima:

 • Pan-europski program COMPRIS (2002.-2005.) i regionalni projekti INTERREG III B: D4D (2003-2008.) i DANewBE Data (2005-2008.);
  Razvoj integriranih informacijskih sustava za upravljanje informacijama o kakvoći okoliša i plovnim putovima; Razvoj hrvatskih standarda i modela podataka uz primjenu suvremenih telematičkih i Web tehnologija za područje zaštite okoliša i nadzora plovnih putova; Primjena suvremenih informacijskih, komunikacijskih i XML tehnologija za razvoj dinamičkih interaktivnih Web aplikacija koje omogućuju vremensko-prostorni prikaz podataka
 • Istraživački program: “EPDRB, Environmental Programme for the Danube River Basin” (na osnovu Danube River Protection Convention DRPC, potpisano i ratificirano od strane Hrvatske);
  Član eksperne grupe MLIM-Monitoring, Laboratory and Information Management i predsjednik ekspertne pod-grupe za Information Management od 1996. do 2000.
 • Istraživački projekt: “Development of a Danube Information System for the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)”, financiran od strane UNDP/GEF u okviru Danube Pollution Reduction Programme, voditelj projekta W. Pillmann, ISEP, Beč;
  Suradnik na projektu 1998. i 1999.

Nastava

Profesor fizičke kemije (1986. Sveučilište u Rijeci)

 • Od 1971. do danas - Predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju iz oceanologije, PMF i IRB, Sveučilište u Zagrebu
 • Nositelj niza kolegija na diplomskim i poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci
 • Vođenje diplomskih, magistarskih i doktorskih radova izrađenih na IRB-u i obranjenih na PMF-u i na FER-u Sveučilišta u Zagrebu

Ostalo

Znanstveni i stručni interes

 • Matematičko modeliranje elektrodnih procesa, adsorpcije na granici faza kruto-tekuće te fizičkih i kemijskih procesa u prirodnim vodama (modeliranje kretanja zagađivala kroz zasićene i nezasićene aluvijalne slojeve podzemnih voda)
 • Sudbina zagađivala u prirodnim vodama, utjecaj industrijskih i energetskih postrojenja (s posebnim osvrtom na nuklearne objekte), odlagališta otpada i ostalih izvora zagađenja na kakvoću površinskih i podzemnih voda
 • Koordinacija aktivnosti na području upravljanja kakvoćom
 • Razvoj informacijskih sustava za upravljanje zaštitom okoliša i nadzorom riječne plovidbe