Jasminka Kontrec

dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1004

1402
1522

Krilo 6/104 i 106

Institut Ruđer Bošković
Zavod za kemiju materijala
Laboratorij za procese taloženja
Bijenička c. 54
10 000 Zagreb

Bibliografija

Obrazovanje

1991. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemija, Dipl. inž.kemije

1994. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemija, Mr. sc. kemije

2001. Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemija, Dr. sc. kemije

Područja znanosti

fizikalna kemija, primijenjena kemija

Projekti

1998. Poticajni projekt za mlade znanstvenike financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Primjena tekućih membrana pri uklanjanju iona teških kovina iz kalcijevih sulfata (098442)

Nagrade i priznanja

ZLATNA ARCA 2005 i GENIUS CUP 2005 za VIKER-višenamjenski kemijski reaktor koji je izrađen u sklopu tehnologijskog istraživačko-razvojnog projekta Razvoj adaptivnog tehnološkog postupka priprave taložnog kalcijeva karbonata (TP-01/0098-30) sa suradnicima: Damir Kralj, Marko Ukrainczyk, Vesna Babić-Ivančić, Ljerka Brečević (voditelj projekta Damir Kralj)

Nastava

1992. – 1993. Asistent u Praktikumu iz fizikalne kemije, Fizičko-kemijski zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2004. – 2008. Asistent u Praktikumu iz analitičke kemije, Analitički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Istaknute publikacije

Kralj D., Kontrec J., Brečević Lj., Falini G., Nöthig-Laslo V.: Effect of inorganic anions on the morphology and structure of magnesium calcite, Chem. Eur. J., 10 (2004) 1647-1656.

Kontrec J., Kralj D., Brečević Lj., Falini G., Fermani S., Nöthig-Laslo V., Mirosavljević K.: Incorporation of inorganic anions in calcite, Eur. J. Inorg. Chem., 23 (2004), 4597-4585.

V. Babić-Ivančić, J. Kontrec, Lj. Brečević, D. Kralj: Kinetics of struvite to newberyite transformation in the precipitation system MgCl2–NH4H2PO4–NaOH–H2O, Water Res., 40 (2006) 3447-3455.

J. Kontrec, D. Kralj, Lj. Brečević, G. Falini, Influence of some polysaccharides on the production of calcium carbonate filler particles, J. Cryst. Growth, 310 (2008) 4554-4560.

J. Kontrec, M. Ukrainczyk, V. Babić-Ivančić, D. Kralj, Synthesis of Calcium Carbonate by Semicontinuous Carbonation Method in the Presence of Dextrans, Croat. Chem. Acta, 84 (2011) 25-32.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

1995. - Hrvatsko kemijsko društvo

2009. - Hrvatska zeolitna udruga