Kata Majerski

Kata Majerski

prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 468 0196

1465
1474

385-1-4680195

Krilo 4/7C

Bijenička 54
10000 Zagreb

CROSBI
ORCID

KMajerski_CV-09-2016-web.pdf 269,87 kB

Obrazovanje

1972. Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - dipl. inž.

1976. Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - mr. kem. znanosti

1979. Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - dr. kem. znanosti

1984.-1985. University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. - postdoktorska specijalizacija

GLAVNO PODRUČJE ISTRAŽIVANJA

Sinteza i kemija policikličkih molekula:

 • neobične C-C veze, reaktivnost napetih prstenova, studij odnosa struktura-reaktivnost
 • adamantanski krunasti eteri i kriptandi, nova vrsta ionofora za studij molekulskog prepoznavanja i fenomena umetanja
 • kationski i anionski senzori
 • vezivanje malih molekula s kukurbiturilima
 • sinteza biološki aktivnih spojeva, derivata adamantana i policikloundekana (PCU) te adamantanske α- i β-hidroksi-  i  aminokiseline

 ISTRAŽIVAČKO I PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • Gostujući profesor na University of KwaZulu-Natal, School of Chemistry, Durban, South Africa (February – March 2012)
 • Gostujući profesor na Lanzhou University,College of Chemistry and Chemical Engineering,Lanzhou, China (June, 2010)
 • Gostujući professor na The University of North Texas, Denton, Texas, SAD (listopad - prosinac 2003)
 • Gostujući professor na the South Africans Universities: RAU, Johannesburg University of Port Elizabeth, Port Elizabeth and Natal University, Durban (travanj 2003)
 • Gostujući professor na The University of North Texax, Denton, SAD (svibanj - kolovoz 2000)
 • Gostujući professor na The University of North Texax, Denton, SAD (travanj 1998)
 • Znanstveni savjetnik, Institut “Ruđer Bošković” Laboatorij za sintetsku organsku kemiju (1998-danas)
 • Gostujući profesor na The University of North Texax, Denton, SAD (ožujak 1996)
 • Voditelj Laboratorija za sintetsku organsku kemiju (ranije Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju) Institut Ruđer Bošković (1995. -danas)
 • Viši znanstveni suradnik, Institut “Ruđer Bošković” Laboatorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju (1992.-1998.)
 • Gostujući znanstvenik na University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A. (Ljeto 1991.)
 • Voditelj Laboratorija za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, Institut Ruđer Bošković (1990.-1995.)
 • Gostujući professor na The University of Toledo, Toledo, Ohio, USA (ljeto 1988.)
 • Znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju (1987-1991)
 • Znanstveni suradnik na University of Minnesota, Chemistry Department (grupa P.G. Gassmana) Minneapolis, Minnesota, SAD (srpanj 1984. - prosinac 1985.)
 • Viši znanstveni asistent, Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, (1979.-1987.)
 • Znanstveni asistent, Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, (1976.-1979.)
 • Asistent postdiplomand, Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za fizikalno organsku kemiju, (1973.-1976.)

Projekti

DOMAĆI PROJEKTI:

 • Kavezasti spojevi: ugradbene jedinice u molekularnim sustavima - MZOŠ - 2007.-2013.
 • Synthesis of fluorescently-labeled macrolide probes - GSK - 2006.-2007.
 • Sinteza, molekulska struktura i funkcija policikličkih molekula - MZOŠ - 2002.-2006.
 • Potencijalni antitumorski lijekovi - HITRA - 2002.-2004.
 • 2-Oksaadamantano krunasti eteri. Sinteza i studij kompleksiranja s metalnim kationima - MZOŠ - 1997.-2000.
 • Optimization of the synthesis of selected generics - PLIVA - 1997.-1998.
 • Ugovor za sintezu intermedijara s farmaceutskom tvrtkom “PLIVA” - 1996.-1997.
 • Molekularni receptori s policikličkim jedinicama - MZTI - 1996.-2001.
 • Sinteze i kemija adamantana i srodnih policikličkih molekula - MZTI - 1991.-1995..
 • Razvoj i proizvodnja medicinski značajnih kemoterapeutika - zadatak u okviru saveznog projekta P344 - 1989.-1991.
 • Katalitički i biokatalitički procesi za odabrane industrijske proizvode - tema u okviru saveznog projekta P349 - 1989.-1991.

MEĐUNARODNI PROJEKTI:

 • Design, synthesis and spectral analysis of floxacin-haptens -TECNA - 2014.
 • Synthesis of carboxyphenyl derivatives (CP-derivatives) - TECNA - 2009.-2010.
 • Pores and channels by assembly of cyclic peptides: design, molecular modeling and synthesis - bilateralni projekt s Indijom - 2006.-2008.
 • Design and synthesis of new carboxy-derivatives of steroid molecules - TECNA - 2005.-2006.
 • Design and synthesis of new beta-agonists based on clenbuterol and terbutaline derivatives - TECNA - 2001.-2004.
 • Synthesis of mycotoxine derivatives - TECNA - 2000.-2001.
 • Synthesis and Chemistry of Novel Polycarbocyclic Cage compounds. Cage Compounds as Rigid, Lipophilic Units in the Constructions of Macrocyclic Hosts - NSF, SAD-Hrvatska - 1995.-1998.
 • Nontetrahedral Saturated Carbon Atoms - NSF, SAD-YU/Hrvatska - 1989.-1992.

Nagrade i priznanja

Državna nagrada za znanost iz područja prirodnih znanosti za 2004. godinu

Počasni član uredništva časopisa Croatica Chemica Acta

Nastava

Predavač na doktorskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Smjer organska kemija

 • Temeljni kolegij: Metode organske sinteze
 • Izborni kolegij: Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi

Predavač na dodiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju.

Istaknute publikacije

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=27342

ili  KMM-CV-05-2014-web.doc

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Član Hrvatskog kemijskog društva
 • Član Hrvatskog društva kemijskih inženjera
 • Član Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje- 2013.-
 • Predsjednica Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje kemija - 2013. -
 • Predstavnica HKD-a pri EuCheMS-u (European Association for Chemical and Molecular Science, Division of Organic Chemistry), 2009. - 2015.
 • Predsjednica Matičnog odbora za polje kemije - 2009. - 2013.
 • Predstojnica Zavoda za organsku kemiju i bokemiju IRB-a - 2008. - 2014.
 • Predsjednica Sekcije za organsku kemiju – HKD-a - 2006. - 2009.
 • Član studijskog vijeća, Poslijediplomski studij kemije, PMF - 2005. -
 • Član Znanstvenog vijeća IRB-a - 2005. - 2014.
 • Savjetnica ravnatelja IRB-a za poslove vezane uz znanost i obrazovanje - 2005.-2009.
 • Predstojnica Zavoda za organsku kemiju i biokemiju - 2004-2005
 • Predsjednica Komisije za kapitalnu opremu IRB-a, 2003.-2005.
 • Član Znanstveno-organizacijskog odbora XVIII Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb - 2003.
 • Član Organizacijskog odbora 13th European Symposium on Organic Chemistry, Cavtat - 2003.
 • Predsjednica Znanstvenog vijeća Odjela kemije - 2002.-2005.
 • Član Uredništva časopisa “Ruđer” - 2002.-2007.
 • Pridruženi urednik u Znanstvenom odboru uredništva časopisa Croatica Chemica Acta - 2011. - 2015.
 • Član u Znanstvenom odboru uredništva časopisa Croatica Chemica Acta - 2003.-2010.
 • Predsjednica Sekcije za nomenklaturu u organskoj kemiji - HKD / HKDI - 1992.-1998.
 • Član u Izbornom tijelu Znanstvenog područja kemija (IRB) - 1989.-1994.