Lidija Androš Dubraja

Lidija Androš Dubraja

dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1184

1503

Krilo 7/103

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb, Hrvatska

Bibliografija

Obrazovanje

2009. – 2013. Poslijediplomski doktorski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer Anorganska i strukturna kemija

2004.  –2008. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Kemijski odsjek, smjer dipl. ing. kemije

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, anorganska kemija

Nagrade i priznanja

2012.  godišnja nagrada Ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za znanstvenu publikaciju s visokim faktorom odjeka

2008.  medalja Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za izvrstan uspjeh u studiju

Nastava

2009. – 2012.    asistentica pri izradi eksperimentalnog seminarskog rada Izrada supravodiča na diplomskom studiju kemije (Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu) iz kolegija Kemija čvrstog stanja

2010.2011.   asistentica na Praktikumu iz opće kemije 1 i 2, dodiplomski studij kemije (Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu)

Istaknute publikacije

L. Androš, M. Jurić, J. Popović, A. Šantić, P. Lazić, M. Benčina, M. Valant, N. Brničević, P. Planinić, Inorg. Chem., 52 (2013) 14299–14308.

L. Androš, D. Matković-Čalogović, P. Planinić, CrystEngComm 15 (2013) 533–543.

L. Androš, M. Jurić, K. Molčanov, P. Planinić, Dalton Trans. 41 (2012) 14611–14624.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

član Hrvatskog kemijskog društva

član Hrvatske kristalografske zajednice

Ostalo

predstavnica znanstvenih novaka u Vijeću Zavoda za kemiju materijala (2011.–)