Marijana Jurić

Marijana Jurić

dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1096

1296

Krilo 3/104

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
Zagreb

Bibliografija

CV_Marijana Juric_2016.doc 153,50 kB

Obrazovanje

2007, poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, polje Kemija, smjer Anorganska i strukturna kemija

2001, dodiplomski studij kemije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, anorganska kemija

Projekti

Hrvatsko-slovenski znanstveno-istraživački projekt: Mješoviti oksidi dobiveni iz heterometalnih oksalatnih molekulskih prekursora – karakterizacija i svojstva  (2014. – 2015.)

HAZU-projekt: Priprava i svojstva dielektričnih keramika na bazi mješanih oksida barija(II) i niobija(V) odnosno tantala(V); glavni istraživač: Marijana Jurić (2012. / 2013.)

Nagrade i priznanja

2012. godišnja nagrada Ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za znanstvenu publikaciju s visokim faktorom odjeka

Nastava

2006./2007. vježbe iz Praktikuma iz anorganske kemije na dodiplomskom studiju kemije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Istaknute publikacije

Jurić*, M.; Pajić, D.; Žilić, D.; Rakvin, B.;  Molčanov, K.; Popović, J. Dalton. Trans. 44 (2015) 20626–20635. (IF = 4,197; Q1)

Androš, L.; Jurić*, M.; Popović, J.; Pajić, D.; Zadro, K.; Molčanov, K.; Žilić, D.; Planinić, P. Eur. J. Inorg. Chem. (2014) 5703–5713. (IF = 2,942; Q1)

Habjanič, J.; Jurić*, M.; Popović, J.; Molčanov, K.; Pajić, D. Inorg. Chem. 53 (2014) 9633–9643. (IF = 4,762; Q1)

Androš, L.; Jurić*, M.; Popović, J.; Šantić, A.; Lazić, P.; Benčina, M.; Valant, M.; Brničević, N.; Planinić, P. Inorg.Chem.52 (2013) 14299−14308. (IF = 4,762; Q1)

Jurić*, M.; Popović, J.; Šantić, A.; Molčanov, K.; Brničević, N.; Planinić, P. Inorg. Chem. 52 (2013) 1832−1842. (IF = 4,762; Q1)

Androš, L.; Jurić*, M.; Molčanov, K.; Planinić, P. Dalton Trans. 41 (2012) 14611–14624. (IF = 4,197; Q1)

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatska kristalografska zajednica

Ostalo

Neposredni voditelj pri izradi diplomskog rada

Voditelj studentske prakse

Recenzentica u časopisima Chem. Mater., Eur. J. Inorg. Chem., Inorg. Chem., J. Mol. Struct., Polyhedron