Natalija Topić Popović

Natalija Topić Popović

dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1232

1785
1793

Krilo 7/001

Bijenička 54, 10002 Zagreb, Hrvatska

Obrazovanje

 • 1993. diplomirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad “Unakrsni antigeni iz različitih proteinskih pripravaka nematoda Trichinella spiralis i Trichuris suis” izradila na Zavodu za parazitologiju i invazivne bolesti.
 • 1997. magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij Oceanologija. Magistarski rad “Bakterije riba iz creskog jezera Vrana” izradila u Laboratoriju za istraživanje i razvoj akvakulture, Institut “Ruđer Bošković”
 • 2003. doktorirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Induction of Cytochrome P450 Enzymes of Fish by Oxytetracycline and Combination Ormetoprim-Sulfadimethoxine” izradila na Cornell University, College of Veterinary Medicine, Department of Microbiology and Immunology, Aquatic Animal Diseases Laboratory, Ithaca, New York.

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, veterinarska medicina, animalna proizvodnja i biotehnologija

Specifični znanstveni interesi

• razvoj brze dijagnostike bakterijskih bolesti riba i beskralježnjaka, procjena biokemijskih parametara plazme, utjecaj lijekova na poticanje ekspresije i aktivnosti mikrosomskih enzima u riba, kreiranje standardiziranih protokola u svrhu istraživanja aktivnosti p450 enzima, filogenetika autohtonih vrsta riba i beskralježnjaka

Projekti

Uzgojno-selekcijski rad u akvakulturi pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja «Repopulacija autohtone potočne pastrve rijeke Gacke», 2008, stručno-znanstvena voditeljica projekta

Nagrade i priznanja

2001-2002 Fulbright stipendistica; Cornell University, College of Veterinary Medicine, Department of Microbiology and Immunology, Aquatic Animal Diseases Laboratory, Ithaca, New York

Nastava

Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti” Sveučilište u Dubrovniku,  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut «Ruđer Bošković» – modul «Biologija mora», kolegij “Ribe u biomedicinskim istraživanjima”

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Hrvatska veterinarska komora
 • Hrvatsko mikrobiološko društvo
 • Hrvatsko veterinarsko društvo-1893/Societas Veterinaria Croatica
 • Matica hrvatska
 • European Association of Fish Pathologists (EAFP)
 • Aquatic Veterinarians and Disease Diagnostic Laboratories Directory in collaboration with the American Veterinary Medical Association
 • European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC), Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • AgriFoodResearch Network, The European Agricultural and food Research Landscape
 • Permanent Advisory Network for Diseases in Aquaculture (PANDA)
 • Shoals Marine Laboratory volunteers

Ostalo

 • Suosnivanje Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda u Otočcu, 2006.
 • Osnivanje, organizacija i pokretanje laboratorijskog odjela za bakteriologiju riba pri IRB
 • Stručno iskustvo u dijagnostici, preventivi, liječenju i suzbijanju bolesti riba u sklopu ugovora o zdravstvenoj zaštiti pastrva na uzgajalištima, ciprinidnih riba na uzgajalištima te zdravstvenoj zaštiti uzgajanih morskih riba u Hrvatskoj i Sloveniji (licencirana od Veterinarske komore za samostalni rad veterinara; licenca br. 718)