Sanja Bosnar

dr.sc.

znanstveni suradnik

1392

Krilo 10/A-104

Bijenička 54
10000 Zagreb

Bibliografija

Obrazovanje

1989. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dipl. ing. prehrambene tehnologije, smjer biokemijsko inženjerstvo

1995. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Magistar prirodnih znanosti, područje kemija

2000. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Doktor prirodnih znanosti, područje kemija

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, anorganska kemija, fizikalna kemija

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatska zeolitna udruga