Sonja Nikolić

dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1075

1475

Pomoc'ni objekt 2/7

Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54
HR-10000 Zagreb

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, teorijska kemija