Srećko Valić

Srećko Valić

dr. sc.

viši znanstveni suradnik

1429
1326

01 468 02 45

Krilo 3/11

Bijenička c. 54
10000 Zagreb

Obrazovanje

1968.-1976.    Osnovna škola „Milan Brozović” u Kastvu

1976.-1980.    „CUO za kadrove u obrazovanju i kulturi”, Rijeka,

smjer: biologija-kemija-fizika

1981.-1986.     Studij fizike i kemije na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Diplomski rad: „Određivanje homogenosti stiren-butadienskih guma                           metodom spinske probe”; voditelj: dr. sc. Zorica Veksli

1986.-1988.     Postdiplomski studij kemije na Sveučilištu u Zagrebu,

smjer: Fizička kemija i radiokemija.

1989.               Magistarski rad: „Proučavanje sporih gibanja u polimerima metodom                          dvostruke modulacije u ESR”, Sveučilište u Zagrebu;

voditelj: dr. sc. Zorica Veksli

1993.               Doktorska disertacija: „Proučavanje promjena lokalne strukture u       polimerima

                        metodom DMESR”; voditelj: dr. sc. Zorica Veksli

Područja znanosti

fizikalna kemija

Projekti

Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula”, projekt br. 062-0000000-3209, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH

Nagrade i priznanja

Nagrada za fizikalnu kemiju za 1996. godinu,

donator: prof. Egon Matijević,

Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 1997.

Nastava

Fizikalna kemija, Medicinski fakultet u Rijeci

Instrumentalne metode, Medicinski fakultet u Rijeci

Odabrana poglavlja kemije polimera, Medicinski fakultet u Rijeci

Istaknute publikacije

Poglavlje u knjizi

Srećko Valić:

 Electron Spin Resonance in Studying Nanocomposite Rubber Materials // Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications / Thomas, Sabu ; Stephen, Ranimol (ur.), Singapore: John Wiley & Sons, 2010. Str. 391-405.

Znanstveni radovi:

John, Jacob; Klepac, Damir; Didović, Mirna; Sandesh, C. J; Liu, Yong; Raju, K.V.S.N; Pius, Anitha; Valić, Srećko; Thomas, Sabu.
  Main chain and segmental dynamics of semi interpenetrating polymer networks based on polyisoprene and poly(methyl methacrylate). // Polymer. 51 (2010) , 11; 2390-2402.

Koprivnjak, Olivera; Škevin, Dubravka; Valić, Srećko; Majetić, Valerija; Petričević, Sandra; Ljubenkov, Ivica.
  The antioxidant capacity and oxidative stability of virgin olive oil enriched with phospholipids. // Food Chemistry. 111 (2008) , 1; 121-126.

Valić, Srećko; Judeinstein, Patrick; Deloche, Bertrand.
  Analysis of deuterium NMR spectra of probe chains diffusing in a stretched polybutadiene network. // Polymer. 44 (2003) ; 5263-5267.

Valić, Srećko; Sotta, Paul; Deloche, Bertrand.
  H-2 n.m.r. study of a deformed poly(dimethylsiloxane) rubber network below and above the crystallization temperature. // Polymer. 40 (1999) , 4; 989-994.

Valić, Srećko; Deloche, Bertrand; Gallot, Yves.
  Uniaxial Dynamics in a Semicrystalline Diblock Copolymer. // Macromolecules. 30 (1997) , 19; 5976-5978.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo, član

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, član

Klub hrvatskih humboldtovaca, član

Hrvatska udruga stipendista francuske Vlade, član

Hrvatsko katoličko liječničko društvo, član

Ostalo

POSEBNI  INTERES –  METODIKA  NASTAVE  KEMIJE:

-         održao niz predavanja i radionica za nastavnike srednjih i osnovnih škola na stručnim skupovima i kongresima s različitim tematikama, od 2000. do danas

-         recenzent učbenika „Opća kemija 2”, autorice: A. Habuš, D. Stričević i S. Liber, izdavač Profil, Zagreb, 2007.

-         recenzent priručnika za nastavnike „Opća kemija 2”, autorice: A. Habuš, D. Stričević, S. Liber I ČLj. Petrić, izdavač Profil, Zagreb, 2008.

-         recenzent zbirke zadataka „Opća kemija 2”, autorice: A. Peterski,

Z. Cindrić i Lj. Petrić, izdavač Profil, Zagreb, 2009.

-         član Državnoga povjerenstva za natjecanje iz kemije od 2005. do danas

-         član komisije za provođenje stručnih ispita za nastavnike kemije u srednjim školama