Svetozar Musić

Svetozar Musić

dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1094

1294

Krilo 7/102

Institut Ruđer Bošković
Zavod za kemiju materijala
Bijenička 54
10000 Zagreb

Obrazovanje

1970 Dipl. inž. kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1972 M. sc., Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1978 Dr. sc., Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Područja znanosti

kemija, anorganska kemija, fizikalna kemija, mikro i nanotehnologije

Nagrade i priznanja

2006 Nagrada HAZU za cjelokupni znanstveni rad iz prirodnih znanosti

Nastava

S. Musić, M. Ristić: Spektroskopske metode u istraživanju materijala, Doktorski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

D. Kovačević, N. Kallay, S. Musić: Izabrana poglavlja iz površinske i koloidne kemije, Doktorski studij Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

Ostalo

1989-91  Voditelj laboratorija za sintezu novih materijala

od 1996  Predstojnik Zavoda za kemiju materijala

2000-2002  Pomoćnik ravnatelja IRB-a

od 2005  Član Vijeća za nuklearnu sigurnost Sabora Republike Hrvatske

od 2007  Voditelj znanstvenog programa Novi funkcionalni materijali (15 projekata)