Mihelj Tea

Tea Mihelj Josipović

dr. sc.

Viši asistent
+385 1 457 1211

1311

Ciklotronsko krilo 2/17

Laboratorij za biokoloide i površinsku kemiju
Zavod za fizičku kemiju
Institut Ruđer Bošković,
Bijenička cesta 54,
10 002 Zagreb

BIBLIOGRAFIJA

Tea Mihelj životopis.docx 63,99 kB

Obrazovanje

  • 2009. -  2015.  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno- matematički fakultet 

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij kemije, smjer Fizikalna kemija

                          - dr. sc. prirodnih znanosti, polje kemija

Tema doktorske disertacije: Međudjelovanja kolatnog aniona s površinski aktivnim tvarima, kelirajućim ligandom i metalnim ionima

  • 2004. - 2009. Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno- biotehnološki  fakultet

Studij Prehrambene tehnologije, smjer Prehrambeno inženjerstvo

                      - dipl. inž. prehrambene tehnologije

Tema diplomskog rada: Udjel polifenola i antioksidacijska svojstva vodenih i etanolnih ekstrakata Yinzhen čaja

  • 2000. - 2004.  Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb   

Područja znanosti

prirodne znanosti, kemija, fizikalna kemija

Specifični znanstveni interesi

adsorpcija, asocijacija i taloženje u smjesama površinski aktivnih tvari, fizičko-kemijska svojstva katanionskih površinski aktivnih tvari, prijelazne faze krutih kristala površinski aktivnih tvari, liotropne i termotropne mezofaze tekućih kristala, biološke površinski aktivne tvari, fizikalno-kemijska svojstva metaloamfifila i gost-domaćin kompleksa sa surfaktantima, nove hibridne membrane i hidrogelovi

Nagrade i priznanja

2015: Godišnja nagrada Ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za znanstvenu publikaciju s visokim faktorom odjeka

2010: Imenovana na listi 10% najuspješnijih studenta u godini diplomiranja

2008: Stipendija Sveučilišta u Zagrebu

2007: Državna stipendija

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

2010.-  članica Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa

2010.-  članica Hrvatskog mikroskopijskog društva

2010.-  članica Hrvatskog zavoda za norme, tehnički odbor TO 91/RG 2: površinski aktivne tvari

Ostalo

USAVRŠAVANJE

  • 05. - 15. srpanj 2010., PMF, Zagreb: 10th International Symposium and Summer School of Bioanalysis
  • 22. - 26. studeni 2010.,  Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Speaking Effectively about Your Research, radionica za doktorande
  • 08. - 13. prosinac 2010.,  Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Writing Effectively about Your Research, radionica za doktorande

OSTALO

  • član organizacijskog odbora znanstvenih susreta mladih istraživačs IRB-a, ZS3V, održanog07. - 08. srpnja 2011.u Zagrebu
  • 2013.- član Znanstvenog vijeća kemije (predstavnica asistenata